Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN BAN THƯỜNG TRỰC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Giàng A Tông

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch

 

2

Ông Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chủ tịch

02163.857.683

3

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Phó Chủ tịch

 

4

Bà Hoàng Thị Kim Tuyến

UVTT, Chánh Văn phòng

02163.857.680

5

Ông Đinh Văn Quý

UVTT, Trưởng ban Phong trào

0912.506.193

6

Ông Hà Mạnh Thắng

UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật

02163.892.994

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h