Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

16/05/2018 05:41:14 Xem cỡ chữ Google
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động đã không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, huyện Trấn Yên

Trên cơ sở nội dung đề án của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Đề án “MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”. Cùng với đó MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ký Chương trình hiệp thương phân công giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung cuộc vận động với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh... góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Về nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Những nội dung cụ thể đã được triển khai như: Đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.... Mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận cũng có chương trình, phong trào tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, như: Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên thi đua thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững; hội viên Hội Cựu chiến binh đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa, gương mẫu vận động các gia đình tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; Hội LHPN các cấp vận động hội viên giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo nhờ các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, xây dựng nhà mái ấm tình thương...

Đến nay có 154 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong đó tiếp tục củng cố và nhân rộng 42 mô hình điểm trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu như xã Yên Hợp, huyện Văn Yên với Mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường, giảm nghèo, không có tệ nạn xã hội. Huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ”; “Mô hình vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” với nội dung: Người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật và hương ước của khu dân cư; có nếp sống văn hóa; có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình; các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, học tập....

Từ cách làm sáng tạo của MTTQ các cấp, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, MTTQ ngày càng được củng cố và nâng cao./.

Tin, ảnh: Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h