Tin Hoạt động >> Chính trị

Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

22/04/2019 02:54:23 Xem cỡ chữ Google
Sáng 19/4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đến nay nhận thức của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh đã có chuyển biến rõ rệt. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách chế độ đối với cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phương thức hoạt động. 

 

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Dân vận khéo” được đẩy mạnh và nhân rộng, phát huy hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ thu hút, tập hợp trung bình đạt 83,48%. 

 

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt vai trò nòng cốt trong phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhân dân; nhất là trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân hưởng ứng phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phản biện, nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tính dân chủ trong lĩnh vực hoạt động của xã hội. 

 

Đặc biệt từ năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo khoa học, toàn diện, "rõ người, rõ việc”. Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy đã giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ, đồng thời có cơ chế thưởng cho những tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra số 3 đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể của tỉnh làm rõ hơn một số vấn đề về  công tác dân vận chính quyền; mối quan hệ của các tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các ngành với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác tập hợp đoàn viên thanh niên ở các huyện vùng cao; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ của MTTQ và các đoàn thể; công tác phản biện xã hội...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức về vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong cả hệ thống chính trị của tỉnh. 

 

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã dành toàn bộ sự quan tâm đồng bộ và toàn diện cho MTTQ và các đoàn thể; tỉnh đã ban hành nhiều đề án, chính sách liên quan để các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

 

Tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chăm lo đầu tư về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể đảm bảo các điều kiện để MTTQ và các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động... 

 

Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Đoàn công tác có ý kiến với Ban Chỉ đạo Trung ương cần nghiên cứu sâu về công tác vận động tập hợp đoàn viên, hội viên để ban hành nghị quyết về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới; các phong trào thiết thực đã có hiệu quả cần khơi dậy, phát huy tốt và đẩy mạnh hơn nữa trong từng tổ chức thành viên và gắn kết với thực hiện các phong trào thi đua của đất nước, của các địa phương tạo ra sự lan tỏa tốt hơn cộng đồng. 

 

Tiếp tục nghiên cứu sâu về tổ chức bộ máy của cả hệ thống MTTQ và các đoàn thể để sắp xếp, bố trí đảm bảo đồng bộ thống nhất, phù hợp, để tạo sự chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị tại tỉnh Yên Bái, trong đó có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm đến công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. 

 

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung theo tinh thần Kết luận số 62 của Bộ Chính trị; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 

Tỉnh cũng cần bám sát vào 6 nội dung của Kết luận số 62 để bổ sung thêm vào báo cáo làm nổi bật lên vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, vai trò của MTTQ và các đoàn thể, sự phối hợp của chính quyền, của các cơ quan đơn vị liên quan.

Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h