Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024: MTTQ các cấp huyện Trấn Yên: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

08/07/2019 04:04:15 Xem cỡ chữ Google
Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng…góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn của tỉnh.

Mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô 10 con/hộ của Phụ nữ xã Việt Hồng

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11) hằng năm đã thực sự trở thành ngày Hội truyền thống mang đậm dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc. Kết quả hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội, thu hút 98% hộ gia đình tham gia, trong đó có trên 95% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo ở khu dân cư, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được MTTQ huyện triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn huyện. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến được 240.255m2 đất và 185 tỷ đồng cùng với nhiều nghìn ngày công lao động, cùng với đó MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và phối hợp giám sát việc xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.  Đến nay toàn huyện có 15/21 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới”;

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nay là Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” được MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, 5 năm qua, toàn huyện đã huy động xây dựng Quỹ “ Vì

người nghèo” được 672.000.000 đồng; nhân dân giúp đỡ ủng hộ vật liệu, ngày công lao động quy giá trị tiền đạt trên 15 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua MTTQ huyện đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện được 900.000.000 đồng; tiếp nhận tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm từ tỉnh điều chuyển hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng; đã giúp đỡ xây dựng mới 35 nhà; di chuyển sửa chữa 150 nhà, hỗ trợ cho gần 6000 hộ gia đình bị thiệt hại về cây trồng, chăn nuôi… Trong 05 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm 28 nhà cho người có công, trị giá trên 232 triệu đồng

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Với phương châm “mưa dầm, thấm lâu ” Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy

mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi nhận thức trong mua sắm, tiêu dùng, ưu tiên mua hàng hóa do Việt Nam sản xuất và các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài sản xuất trong nước; phối hợp với các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hàng hóa nội địa, giới thiệu, đưa hàng Việt về nông thôn; kết quả đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh, huyện và các doanh nghiệp tổ chức được 04 Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm nội địa, giới thiệu và quảng bá sản phẩm và các mặt hàng đặc sản của địa phương như Chè Bát tiên, Măng tre Bát Độ, Gạo Chiêm Hương, sản phẩm Quế, Cam, Quýt, Bưởi...Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tố giác việc tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thực hiện chức năng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ

 và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong 5 năm qua

Ban TTND đã giám sát được 348 cuộc, Ban GSĐTCĐ đã giám sát được 291 hạng mục dự án, công trình đầu tư trên địa bàn và xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương; kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh trong lĩnh vực đầu tư  các việc qua công tác giám sát; các vụ việc kiến nghị đã được các cấp có thẩm quyền, chủ dự án, chủ đầu tư tiếp thu, xem xét giải quyết và trả lời thỏa đáng. Công tác tiếp công dân được Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện: đã tiếp 4.414 lượt công dân; trong đó: Cấp huyện tiếp 641 lượt người; cấp xã tiếp 3.773 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chương trình, chính sách hỗ trợ và các lĩnh vực khác. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã phối hợp tiếp nhận 2.144 đơn; trong đó, đơn không đủ điều kiện: 82 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền: 140 đơn, số đơn phải giải quyết: 1.922 đơn; đã giải quyết thấu tình đạt lý dứt điểm xong 1.920 đơn, còn 02 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai đang được giải quyết.

Với trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thường xuyên giữ liên hệ, gặp gỡ, thăm hỏi các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các già làng, trưởng bản; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát triển lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của  MTTQ Việt Nam các cấp trước yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững. MTTQ các cấp trong huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác sau:

Một là, tiếp tục tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tầng lớp Nhân dân...tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ VN và tỉnh phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở một cách thực chất, tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Bốn là, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư.

Với tinh thần: "Phát huy truyền thống đoàn kết; năng động, sáng tạo, đổi mới; chung tay xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XII  sẽ vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện giai đoạn 2020 - 2025, chung tay xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện Nông thôn mới, phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h