Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Lục Yên: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

02/07/2022 10:04:46 Xem cỡ chữ Google
Chiều 01/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên.

Đồng chí Giàng A Tông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện Lục Yên lần thứ XX, 7/7 chỉ tiêu của Nghị quyết đảm bảo tiến độHoạt động công tác Mặt trận đã có nhiều nỗ lực, kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản phối hợp tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó trọng tâm là thực hiện tuyên truyền về Đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện vận động quỹ vì người nghèo đạt kết quả cao; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm; thực hiện tốt.

Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng nông thôn mới đã và đang phát triển rộng khắp trở thành điểm sáng trong những năm qua. Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về xây dựng Nông thôn mới theo quy định, qua việc lấy ý kiến, tỉ lệ người dân hài lòng trong công tác xây dựng nông thôn mới rất cao (trên 96%). Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, 19 thôn nông thôn mới và 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thành 141/141 chỉ tiêu được giao, trong đó có các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như hỗ trợ và vận động nhân dân xây dựng 70 “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà nhân ái” đạt 184,2%; xây dựng 73 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 143,47km đạt 143,1%, vận động nhân dân hiến đất 127,14 km/45km (chỉ tiêu giao năm 2020,2021) đạt 282,5%.

Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội, công tác cứu trợ trên địa bàn, tổng Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cấp xã trên 3,5 tỷ đồng,  thực hiện tốt công tác phối hợp tặng quà Tết nguyên đán cho hộ nghèo, các hoạt động cứu trợ nhân đạo và công tác phối hợp hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong năm 2020, 2021.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành lập và duy trì hoạt động 425 tổ tự quản, trong đó xây dựng 186 tổ tự quản tiêu biểu, vận động thành lập 11 tổ hợp tác, phối hợp, chi 15 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 03 công trình “Thắp sáng đường quê”; rà soát, vận động giúp đỡ 18 hộ thoát nghèo, vận động hỗ trợ xây dựng 45 nhà “Đại đoàn kết”.

MTTQ các cấp tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp tham gia tổ chức 07 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV với 740 lượt cử tri tham dự, 65 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức 833 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp với 83.520 lượt cử tri tham dự, tổng hợp 2788 ý kiến gửi đến các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng  cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ nhân dân, chế độ chính sách và những ảnh hưởng của việc khai thác tài nguyên, khoáng sản. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đã tích cực tham gia công tác hòa giải, toàn huyện có 196 tổ, tổng số thành viên 1237; hòa giải viên là cán bộ Mặt trận 208 người; đã phối hợp hòa giải thành công 767/922 việc (đạt 83,2%).

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Giàng A Tông, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động (Đến nay huyện Lục Yên có 9 xã/23 xã đạt nông thôn mới, 19 thôn/182 thôn đạt nông thôn mới, 9 thôn kiểu mẫu. So với các huyện khác, trừ 2 huyện vùng cao, tỷ lệ này là thấp).  Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí làm việc; quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ MTTQ, nhất là cấp cơ sở. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc và kịp thời hơn để tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.       

Văn phòng MTTQ tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h