Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

UBMTTQ tỉnh triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

26/07/2019 08:57:44 Xem cỡ chữ Google
Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người dân trên địa bàn xã, khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, huy động tối da các nguồn lực trong nhân dân cùng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước tiếp tục tạo bước phát triển mới trong xây dựng nông thôn trên địa bàn xã Việt Thành, huyện Trấn Yên và xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn; đặc biệt, góp phần tạo diện mạo nông thôn ở 2 xã trên khang trang, sạch, đẹp, an toàn.

Đoạn đường phụ nữ tự quản về Môi trường tại huyên Trấn Yên

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018  2020; Đề án “Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-MTTQ ngày 23/01/2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch xây dựng Mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 tại 2 xã tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn

Theo đó, MTTQ Việt Nam 2 xã, thôn phối hợp, đánh giá rõ hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và mức độ đạt được đối với những lĩnh vực chọn làm nông thôn mới kiểu mẫu.

 Mô hình lựa chọn: Khu dân cư kiểu mẫu: Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái năm 2019 trên địa bàn khu dân cư. Với các tiêu chí thuộc 03 nội dung:  Môi trường; cảnh quan; An ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Uỷ ban MTTQ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên và xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn làm tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân tự nguyện, tự giác đóng góp công, của để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cụ thể hóa nội dung, tổ chức họp nhân dân để lấy ý kiến thống nhất thực hiện kế hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Vận động các hộ gia đình trực tiếp thực hiện với tinh thần tự nguyện, tự giác và chủ động./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h