Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu: Tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

21/08/2019 03:10:00 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trạm Tấu xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong XDNTM, từ đó chủ động tham gia thực hiện.

Nhân dân xã Trạm Tấu giúp nhau ngày công xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn vốn Quỹ vì người nghèo của Huyện Trạm Tấu năm 2018

Kết hợp với tổ chức các hội nghị, cuộc tuyên truyền miệng, Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia XDNTM theo hướng “cầm tay chỉ việc” và bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí XDNTM. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền được trên 3.168 cuộc cho trên 240.527 lượt người về nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" giai đoạn 2010-2015 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở thường xuyên đi tới từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền về các tiêu chí XDNTM, trong đó ưu tiên tập trung tuyên truyền những tiêu chí tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư...10 năm qua  Xác định công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung quan trọng trong thực hiện XDNTM mới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động trên 26.000 lượt hộ nông dân tham gia 689 lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật do UBND huyện tổ chức; triển khai thực hiện 81 mô hình chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân như: thâm canh ngô trên đất dốc; thử nghiệm, khảo nghiệm các giống lúa lai, lúa thuần mới; áp dụng kỹ thuật cải tiến trong canh tác lúa; canh tác ngô bền vững trên đất nương rẫy... Hiện tại, các mô hình này đều đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét và huyện Trạm Tấu đã xây dựng được kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Những năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi 160 ha đất trống để trồng chè Shan tuyết; tập trung chăm sóc, thu hái quả Sơn tra tươi trên diện tích 850 ha và 149 ha cây Thảo quả, hướng đến xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm Sơn tra Trạm Tấu; bảo tồn giống gà đen quý hiếm; phát triển chăn nuôi theo hướng bán chăn thả và chăn nuôi theo hướng trang trại để liên kết với các hợp tác xã, trường học tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn, Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu cũng đã ưu tiên sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn lực khác của tỉnh hỗ trợ làm hàng nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo; phối hợp tiếp nhận và trao trên 50.000 suất quà cho hộ nghèo tổng trị giá trên 12 tỷ đồng. Vận dụng phương pháp tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Trạm Tấu đã huy động tối đa sự tham gia đóng góp của người dân vào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong thời gian qua, nhân dân huyện Trạm Tấu đã tình nguyện hiến trên 23.000 m² đất, đóng góp trên 93.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình thủy lợi. Đến nay, toàn huyện Trạm Tấu đã có 11/11 xã đạt tiêu chí quy hoạch; 10/11 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 11/11 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 3/11 xã đạt tiêu chí điện; 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; 6/11 xã đạt chuẩn về y tế; 20 thôn giữ vững danh hiệu “thôn văn hóa” liên tục 5 năm trở lên...  Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để Trạm Tấu tiếp tục có những bước đi vững chắc trong  xây dựng NTM, phấn đấu sớm ra khỏi danh sách là huyện nghèo của cả nước./.

Thảo Nhi

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h