Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ tỉnh Yên Bái triển khai Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới

03/10/2019 08:55:18 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 02/10/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức triển khai Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới tại huyện Trấn Yên.Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Thường trực MTTQ huyện Trấn Yên và Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị hướng dẫn.

Tại hội nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM với 11 nội dung.

Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng NTM của các địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến này phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện ít nhất tại 60% số hộ gia đình của các xã, thị trấn. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề: Cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường; bảo vệ môi trường; tình hình an ninh trật tự; hệ thống đường giao thông kết nối các xã và các xã với khu đô thị; hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã đối với người dân;...Về hình thức lấy phiếu hầu hết các đại biểu thống nhất lấy hai hình thức tổ chức hội nghị hoặc có thể lấy ý kiến tại hộ gia đình…

Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, các xã, thị trấn niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở xã, công bố trên hệ thống thông tin của cấp huyện, xã.

Qua hướng dẫn, nhằm giúp cho các cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện nắm vững nội dung, triển khai thực hiện đúng các quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới./. 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h