Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

255 Tổ tự quản ra mắt theo Chương trình hành động số 144

03/10/2019 10:24:20 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch 354/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố do MTTQ quản lý.

Lễ ra mắt mô hình điểm “ Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” thôn Lương Thịnh- xã Tân Thịnh

Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức triển khai tới 127 thôn, tổ nhân dân vận động nhân dân tham gia xây dựng các tổ tự quản ở thôn, tổ nhân dân. 

Sau 5 tháng triển khai, đến nay Ủy ban MTTQ các xã, phường thành lập và ra mắt được 255 Tổ tự quản/127 thôn tổ nhân dân trên các lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tự quản về tài sản, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn trật tự công cộng, tự quản về nhân khẩu hộ khẩu; Thành lập 3 tổ hợp tác gồm: 01 tổ hợp tác chăn nuôi lợn tại xã Minh Bảo, 01 tổ hợp tác trồng rau an toàn tại Tuy Lộc, 01 tổ hợp tác trồng rừng tại xã Âu Lâu.

Các mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của địa phương; giúp người dân nâng cao ý thức về quản lý tài sản của gia đình và cộng đồng; tích cực đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… tiêu biểu các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại phường Đồng Tâm – Yên Ninh - Minh Tân..., các mô hình tự quản về an toàn giao thông tại phường Hợp Minh -Nguyễn phúc và xã Văn Tiến - Âu Lâu..., tự quản về nhân hộ khẩu tại phường Yên Ninh - Hồng Hà...,tự quản về văn hóa tại xã Văn Tiến, tự quản về Trật tự công cộng tại phường Nam Cường - Nguyễn Phúc...

Cùng với đó, năm 2019MTTQ thành phố và MTTQ các xã phường đăng ký giúp đỡ 19 hộ nghèo, thoát nghèo trong năm 2019 có địa chỉ, ngoài ra MTTQ các xã, phường còn tiến hành giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo kế hoạch của cấp ủy giao. 

Để hoạt động của mô hình tự quản ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm hướng dẫn hoạt động của các tổ tự quản do tổ chức mình quản lý, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của những người có uy tín, tín nhiệm trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhân rộng các mô hình tổ tự quản tại các thôn tổ nhân dân, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h