Tin Hoạt động >> Phong trào

Xét công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

03/12/2019 02:17:37 Xem cỡ chữ Google
Chiều 2/12, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 -2020 tổ chức Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh. Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt về việc thẩm tra hồ sơ và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ để xét công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.Theo đó, huyện Trấn Yên đến nay cả 21/21 xã đã đạt chuẩn NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và đặc biệt không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thị xã Nghĩa Lộ có 3/3 xã đạt chuẩn NTM, Thành phố Yên Bái có 8/8 xã đạt chuẩn NTM và đủ điều kiện xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn của 3 địa phương nêu trên. Qua đó, đa số người dân đều đồng tình, hài lòng với kết quả thực hiện xây dựng NTM. Cụ thể, đối với huyện Trấn Yên, 97% người đánh giá hài lòng; thành phố Yên Bái,  tỷ lệ hài lòng đạt gần 96%; thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 98%.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đánh giá huyện Trấn Yên đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đề nghị UBND tỉnh xét duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đồng thời, 100% đại biểu đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM; thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019./. 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h