Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ các cấp: Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

04/05/2020 11:05:25 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình, đồng thời triển khai thực hiện các Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

• Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong dịp kỷ niệm các ngày: Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Gia đình Việt Nam (28/6), Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), các tổ chức thành viên của MTTQ gồm: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân đều tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi nói chuyện chuyên đề về chủ đề gia đình; tuyên truyền các Luật: Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Được biết, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng phát 23.000 tờ rơi tuyên truyền, vận động đồng bào Mông không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3 trở lên; triển khai mô hình “Can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại địa bàn 48 xã thuộc các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; tổ chức 120 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề thu hút trên 4.000 lượt người tham gia; thực hiện 130 buổi tuyền truyền lồng ghép cho 4.500 lượt người. Đồng thời, phát trên 2.000 ờ rơi; thực hiện 40 lượt tuyên truyền  trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và xã; thành lập 80 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và các câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Gia đình hạnh phúc”; triển khai xây dựng 54 mô hình “Khu dân cư tự quản về phòng chống tội phạm và HIV/AIDS, "Khu dân cư tự quản không tái trồng cây thuốc phiện", "Khu dân cư tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông".... Riêng huyện Trạm Tấu đã phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thực hiện chương trình phát triển vùng thành lập 14 câu lạc bộ “Giáo dục cha mẹ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết” với tổng số 280 người tham gia...Thông qua việc triển khai các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình chống lại các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh còn với hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa hiếu học, học giỏi. Trong năm 2019, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận, quản lý và nguồn “Quỹ Học bổng Vingroup" của Tập đoàn Vingroup, 35 học sinh, sinh viên giỏi, hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục được gia hạn hỗ trợ với số tiền 500.000đ/tháng/người. Quan tâm, chăm sóc đối tượng người cao tuổi, hàng năm, MTTQ các cấp tích cực tham gia phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các bậc cao niên vào dịp đầu xuân, đồng thời trao hàng nghìn suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, là thương bệnh binh, bệnh binh, thân nhân các  gia đình liệt sỹ. MTTQ các cấp cũng đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và chế biến. Đặc biệt, trong thời gian qua, MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cua tỉnh ban hành Chương trình hiệp thương về phân công giúp đỡ các hộ nghèo giai đoạn 2017-2020. Qua đó, đã tiếp nhận trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa gần 1.000 “Nhà đại đoàn kết”,  “Nhà tình thương”; hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, phát triển sản xuất và trao quà cho học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền 2.294,730 triệu đồng.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tập trung tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của công tác gia đình; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng các ngày: Dân số Thế giới, Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em và các hoạt động liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Đức Vinh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h