Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chi bộ Mặt trận tổ quốc tỉnh - mô hình điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19/06/2020 08:54:31 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và tuyên dương, khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức. Chi bộ MTTQ  tỉnh vinh dự được nhận Bằng vinh danh Chi bộ Mặt trận tổ quốc tỉnh mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Công nhận cho các mô hình tập thể điển hình tiêu biểu

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ MTTQ tỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị đã đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Hằng năm, Chi bộ đều tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan gắn với việc “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” và Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ và các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan vững mạnh.

Việc viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả sau học tập được thực hiện nghiêm túc, bài bản, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí việc làm; việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong Khối. Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nhận thức trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Việc đăng ký xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua các năm có thể kể đến các mô hình tiêu biểu như mô hình “Cải cách, đơn giải hóa các văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị”; mô hình “Thực hành tiết kiếm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị”.

Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong chi bộ, trách nhiệm nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn ngày càng được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên thay đổi rõ nét.

Với những kết quả đạt được trên, Chi bộ Mặt trận là 1 trong 26 mô hình tập thể  hình tập thể điển hình tiên tiến “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020. Và có 01 đồng chí Đảng viên được khen thưởng mô hình cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong chi bộ và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên. Chi bộ Mặt trận tổ quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa./.

Đoàn Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h