Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

Khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh: gần 5000 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp

17/07/2020 05:36:24 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện kế hoạch số 218/KH-UBND, ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã triển khai mạnh mẽ đợt thi đua và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công trình nhà văn hóa tại thôn Bản Vần, xã Việt Hông do Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ và các đoàn thể đã có hình thức đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Nổi bật là các công trình xây dựng nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nhà tình thương; mở mới và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, mô hình thắp sáng đường quê, đường hoa...

 Đã có gần 5000 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành 184 công trình, phần việc, xây dựng 28 nhà đại đoàn kết chào mừng Đại hội Đảng, các cấp Hội Phụ nữ hoàn thành 1.655 công trình, phần việc hoàn thành, trong đó có 769 công trình và 886 phần việc (riêng Hội LHPN tỉnh thực hiện 7 công trình trị giá trên 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa). Các cấp Hội nông dân triển khai thực hiện tổng số 1.119  công trình, phần việc. Trong đó có 7 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; Các cấp Liên đoàn lao động tỉnh hoàn thành 913 công trình, phần việc; trong đó cấp tỉnh hoàn thành 5 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Các cấp Hội Cựu Chiến binh với 925 công trình, phần việc và 480 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng mới; Các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện trên 1.200 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp;

 Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh (11/4/1900-11/4/2020) và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945-30/6/2020), 100 % các đơn vị trong khối đều tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, biểu dương, khen thưởng hằng trăm điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động.

Với những thành tích nổi bật trên, vừa qua tại Hội nghị sơ kết Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được các đơn vị trong khối bầu và đề nghị xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội.

Hoàng Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h