Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội với phương châm “một người biết nhiều việc, một việc nhiều người cùng thực hiện”.

21/08/2020 02:49:40 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện kế hoạch số 72 ngày 01/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”; Đề án số 10 ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm xây dựng Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Đề án số 17 ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Bộ phận giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, thời gian qua, Đảng đoàn - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp huyện thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện ở 9 huyện, thị, thành phố và thành lập Bộ phận giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã ở 173 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi với Bộ phận giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã Hạnh Sơn.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng Cơ quan, Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã không chỉ phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ, các đoàn thể triển khai thực hiện mà còn thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy cùng cấp trong công tác chỉ đạo hoạt động của Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên biệt theo hệ thống ngành dọc cấp trên. Việc thống nhất chỉ đạo các hoạt động chung đã giúp đội ngũ gắn kết với nhau vì lợi ích chung của xã hội, nhân dân, bớt đi các việc mang tính phong trào không có hiệu quả thiết thực. Trong đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã giảm hành chính hóa, nói đi đôi với làm, tăng tính thuyết phục.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đẩy mạnh truyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tham gia các đợt thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...  đã đạt được nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động, tiếp nhận trên 16,4 tỷ đồng, trên 300.000 chiếc khẩu trang, trên 15.000 chiếc kính chắn, trên 8.000 lọ dung dịch sát khuẩn tay khô cùng hàng nghìn tấn lương thực và các nhu yếu phẩm khá để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; hoàn thành 184 công trình, phần việc chào mừng Đại hội các cấp; đăng ký xây dựng 1.030 tổ tự quản tiêu biểu và vận động thành lập 52 tổ hợp tác trong toàn hệ thống. Phát huy tinh thần dân chủ, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 21 hội nghị cử tri với gần 2.300 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị đã có trên 180 lượt cử tri phát biểu với trên 940 ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị, số còn lại được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020,  MTTQ các cấp đã tiến hành 298 cuộc giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các địa phương. MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 5 cuộc giám sát với các cơ quan hữu quan. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đánh giá cao, được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Song song với những kết quả đã đạt được, việc thành lập Cơ quan, Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện và cấp xã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ, các đoàn thể triển khai thực sự có hiệu quả hơn.

Bà Vương Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên cho biết:  “Sau 2 năm đi vào hoạt động, cơ quan Khối đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động rõ người, rõ việc; hạn chế sự trùng chéo trong hoạt động của các tổ chức trước đây. Đồng thời, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ quan Khối với phương châm “một người biết nhiều việc, một việc nhiều người cùng thực hiện”. Nhưng đây là mô hình mới thực hiện ở cấp huyện, cấp xã do đó việc triển khai thực hiện bước đầu còn lúng túng, nhất là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc chung cho 06 tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện”.

Còn ông Bùi Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chia sẻ: “Cơ quan, Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã (Cơ quan Khối) là sự đổi mới trong giai đoạn hiện nay, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức, giảm sự chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả hoạt động cơ quan Khối, thì lên đánh giá chung kết quả hoạt động và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện”. 

Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái chia sẻ tại Hội nghị.

 

Cùng với những kết quả trên, một trong những hiệu quả quan trọng của Bộ phận giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội mang lại đó là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Các nội dung, kiến nghị, đề xuất của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt hơn; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Tuy nhiên việc thành lập Cơ quan, Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện, cấp xã là mô hình thí điểm mới được triển khai nên trong thời gian tới vẫn rất cần có những định hướng hoạt động cụ thể để giảm bớt những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tin, ảnh: Mai Hiên- Tiến Đạt

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h