Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

MTTQ tỉnh tổng kết hoạt động cơ quan chuyên trách năm 2021

20/01/2022 03:17:28 Xem cỡ chữ Google
Chiều 19/01, cơ quan MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, toàn thể cán bộ công chức cơ quan MTTQ tỉnh.

Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Trong năm, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy chế, Cơ quan MTTQ tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 và hoàn thành xuất sắc toàn diện các lĩnh vực công tác.

Công tác tuyên truyền, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thực hiện tốt. Trong năm, đã phối hợp tiếp nhận kinh phí trên 12 tỷ đồng, phân bổ 2,8 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Biên tập đăng tải trên 400 tin, bài. Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tự quản tại thôn, bản tổ dân phố và việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết với 99% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thị xã Nghĩa Lộ, kết quả tỷ lệ người dân hài lòng đạt từ 94% trở lên .

Phối hợp hiệp thương phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên, tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình hành động 18 Tỉnh ủy, có 1.415/2.696 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu, đạt 52,48%; thành lập mới, ra mắt  30/20 tổ hợp tác , hỗ trợ làm mới 21/20 nhà Đại đoàn kết; vận động, giúp đỡ 48/15 hộ thoát nghèo, thành lập các Tổ tự quản môi trường, thu gom rác thải, hoàn thành tiêu chí về môi trường tại 4/4 xã được giao, trong  đó có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; vận động xã hội hóa được trên 10 tỷ đồng để tặng quà cho 15.372 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ làm mới 115 nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở theo Kế hoạch 118 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân được tổ chức tốt. Tham mưu nắm tình hình nhân dân, Báo cáo tình hình nhân dân hàng quý, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trình các kỳ họp Quốc Hội và HĐND tỉnh. Phối hợp hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức 1.306 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các. Phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh tổ chức 1.602 cuộc tiếp xúc với 128.160 cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Kết quả toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%; Phối hợp tổ chức trên 3.895 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 292.000 người tham dự; và tổng hợp có trên 11.900 lượt phát biểu với gần 17.000 ý kiến phản ánh, kiến nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì 13 nội dung giám sát và 03 Hội nghị phản biện xã hội, hướng dẫn Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò tự quản làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tiến hành giám sát 1.935 cuộc. Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, gặp mặt, phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Qua công tác tập trung tuyên truyền vận động tình trạng tảo hôn giảm 45,4%; xuất nhập cảnh trái phép giảm 22%; không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Công tác tổng hợp, quản trị hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được triển khai làm tốt, Văn phòng cơ quan đã làm tốt công ác báo cáo định kỳ, Phối hợp tổ chức trên 15 hội nghị, cuộc làm việc theo chức năng nhiệm vụ công tác Mặt trận và 17 Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.Tiếp nhận, xử lý trên 3.000 văn bản đến, trong đó có 3.060 văn bản giấy; hàng trăm văn bản điện tử; phát hành gần 1.000 văn bản đi.

Hướng dẫn MTTQ cấp huyện thành kiện toàn tổ chức, cán bộ, cấp tỉnh kết nạp mới 01 tổ chức thành viên, bổ sung, thay thế 02 vị Ủy viên Ủy ban khóa XV, kiện toàn 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, 01 chức danh Ủy viên Thường trực; Tham mưu tiếp nhận 03 công chức.

Hướng dẫn, chấm điểm thi đua, trình hồ sơ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ các cấp; được Chính Phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 07 cá nhân, Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 05 cá nhân; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 30 cá nhân. Tỉnh ủy thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18.

Đảng đoàn, Ban Thường trực chỉ đạo, phối hợp tốt với các tổ chức trong cơ quan trong duy trì chế độ sinh hoạt theo chức năng nhiệm vụ. Thông qua đó động viên cán bộ, viên chức cơ quan thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan. Duy trì đều đặn chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; kiện toàn các tổ đảng. Lãnh đạo các đoàn thể bồi dưỡng, giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, hoàn thiện hồ sơ kết nạp 03 Đảng viên. Là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2021.

Công đoàn cơ quan MTTQ tỉnh làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của CBCC. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2021 Công đoàn cơ quan được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đồng chí được nhận Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh.

Chi đoàn thanh niên cơ quan MTTQ tỉnh đã triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; tham mưu cho Chi bộ, Ban Thường trực xây dựng công trình “Tủ sách Tri thức” góp phần xây dựng văn hóa đọc sách trong cơ quan; Phối hợp với Ban khuyến học cơ tổ chức trao quà khuyến học cho các cháu có thành tích cao trong học tập, quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Là Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Bí thư Đảng đoàn, thủ trưởng đơn vị ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021, Đảng đoàn, BTT cần tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong Cơ quan MTTQ tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động và giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Tổ chức Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trong cơ quan.

Đồng chí kêu gọi và mong muốn mỗi cán bộ công chức tích cực, tư duy sáng tạo hơn nữa, đổi mới đổi phương pháp làm việc; phát huy năng lực, trí tuệ, nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị Ban Thường trực trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 02 đồng chí, trao công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 03 đồng chí, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 01 Tập thể và 13 cá nhân thuộc cơ quan MTTQ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021./.

 

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h