Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ Yên Bình: Phát huy, nâng tầm vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới

08/06/2022 08:26:07 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/6/2022, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Yên Bình. 

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu công tác năm, cụ thể: Chủ trì vận động, hướng dẫn 142 tổ tự quản đăng ký là tổ tự quản tiêu biểu hoạt động hiệu quả năm 2022, có 71 tổ tự quản tiêu biểu đăng ký là tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc năm 2022; chủ trì vận động nguồn lực để xây dựng mới 3 nhà đại đoàn kết (đạt 60% kế hoạch năm); xây dựng 2 mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đạt 100% kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động 24/24 xã, thị trấn thực hiện cuộc vận động thực hiện “6 không, 6 sạch”; có 07 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022; tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” huyện đạt 40 triệu đồng, cấp xã, thị trấn được 52,7 triệu đồng; quỹ phòng, chống Covid-19 đạt 22 triệu đồng… Tình hình nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giao thông, phương tiện thông tin liên lạc được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành quản lý của Nhà nước.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, nắm tình hình tại Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Thái Y, thôn Nà Ké, xã Ngọc Chấn, thôn Tích Chung, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Ngọc Chấn và Cảm Nhân.

Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai nhiệm vụ của các đồng chí làm công tác Mặt trận tại địa phương, đồng thời chỉ ra những vẫn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác Mặt trận đã được xác định tại Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch số 202/KH-MTTQ-BTT, ngày 22/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy vai trò của các Ban Công tác mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở... Qua đó phát huy, nâng tầm vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, góp phần đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024./.

Đình Nhu

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h