Tin Hoạt động

Yên Bái: Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị

12/08/2020

Vừa qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Công văn số 2327-CV/TU về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X)

12/08/2020

Trước tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến phức tạp, trong những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người… gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

11/08/2020

Mới đây, đoàn công tác liên ngành của tỉnh do: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

MTTQ các cấp tuyên truyền Việc cưới, Việc tang đảm bảo văn minh, gọn nhẹ trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

11/08/2020

Ngày 10/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành văn bản đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các nội dung về tổ chức các sự kiện, các hoạt đông văn hóa, văn nghệ, việc cưới, việc tang trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

Công điện của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phố thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công điện của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phố thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2020

Thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đã đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay trở về địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tại thành phố Yên Bái

07/08/2020

Ngày 7/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h