Tin Hoạt động

Yên Bình sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

18/06/2020

Trong 03 ngày, từ 18 đến 20 tháng 6 năm 2020 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dâng hương tại Di tích Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái

16/06/2020

Sáng ngày 16/6/2020, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học nhân kỷ niệm 90 năm ngày mất của Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái (17/6/1930 - 17/6/2020).

MTTQ huyện Văn Chấn sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

12/06/2020

Sáng 12/6, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị huyện, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch và bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa IX

Kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 - 11/6/2020): MTTQ Yên Bái vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua

11/06/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, mà còn tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là các phong trào thi đua xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chiến lược giai đoạn 2021-2030

04/06/2020

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định nhất quán và xuyên suốt tại các nghị quyết Đại hội Đảng.

MTTQ các cấp: Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

02/06/2020

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, MTTQ, các đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Ngay sau khi Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h