Tin Hoạt động >> Phong trào

Các Trung tâm thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp tục ủng hộ làm “Nhà Đại đoàn kết”

20/05/2020

Chiều ngày 18/5, Lãnh đạo các Trung tâm: Tư vấn khoa học kỹ thuật, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; Trung tâm đào tạo lái xe mô tô trực thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái đã đến trao 80 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để ủng hộ làm 2 “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh.

MTTQ các cấp: Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

04/05/2020

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình, đồng thời triển khai thực hiện các Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

Năm 2020 hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn có khó khăn về nhà ở

29/04/2020

Đó là mục tiêu Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở của tỉnh Yên Bái trong năm 2020.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h