Văn bản điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019
Số ký hiệu Số 331:KH-MTTQ
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Công tác Phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2019
Tệp đính kèm

IMG_20190306_KH331.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h