Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

13/08/2018 08:43:10 Xem cỡ chữ Google
Phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đề ra.

Lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, hỗ trợ nhân dân xã Nậm Có bị ảnh hưởng thiên tai.

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Ngày vì người nghèo”… đã phát huy được sức mạnh và tinh thần tự quản của nhân dân, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo cũng như phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể  thường xuyên xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động đóng góp Quỹ "Từ thiện nhân đạo”…

 

Qua đó, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh (CCB) với Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, "3 xanh” tại xã Lao Chải; mô hình con em CCB không tảo hôn tại bản Có Thái, xã Cao Phạ; mô hình nuôi ong mật tại bản Háng Tâu, xã Púng Luông… Hội Phụ nữ, xây dựng các mô hình câu lạc bộ CLB:  "Phụ nữ không thả rông gia súc"; "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"; "Phụ nữ với công tác khuyến nông"; "Phụ nữ với kiến thức pháp luật"…

 

Hội Nông dân với mô hình tổ chức hội nghề nghiệp như: trồng cây sơn tra, ở xã Nậm Khắt; mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha; mô hình nuôi dê tại bản Mồ Dề, xã Mồ Dề… Đoàn Thanh niên, với mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải; mô hình nuôi gà đen tại bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; mô hình xóa nhà dột nát, hiến đất làm đường ở xã Nậm Có…


Từ thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sau nhiều năm triển khai, đến nay 100% thôn bản và 100% hộ gia đình dân tộc Mông  trong huyện đã ăn chung một tết Nguyên đán. Người chết được đưa vào quan tài và các nghi thức tang ma đã tổ chức theo nếp sống mới, đảm bảo vệ sinh.

 

MTTQ cấp cơ sở còn hướng dẫn các khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước trong việc thực hiện nếp sống văn hóa; ngăn chặn kịp thời các hành vi truyền đạo trái phép, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, người nghiện cai nghiện tại cộng đồng; tăng diện tích lúa vụ xuân và hạn chế trồng lúa nương chuyển sang trồng ngô. Sau nhiều năm triển khai, đến nay, trồng lúa xuân đã trở thành vụ chính của các xã, thị trấn, góp phần mỗi năm huyện giảm trên 7% hộ nghèo.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h