Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

20/06/2022 04:25:42 Xem cỡ chữ Google
Xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu của tỉnh Yên Bái đối với việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn đường

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và Kế hoạch số 174/KH-MTTQ-BTT ngày 05/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan học tập và cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch. Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mô hình cụ thể tạo động lực, tinh thần khát vọng vươn lên trong đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, góp phần tăng cường niềm tin của người dân Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền gần 30 tin, bài, phóng sự; đăng tải 50 tin, bài trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức hội nghị hiệp thương; tổ chức khảo sát làm nhà, xây dựng mô hình kinh tế và hộ có nhu cầu thoát nghèo; phân công nhiệm vụ thực hiện tiêu chí môi trường tại 88 xã đã được công nhận nông thôn mới, và 11 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong 2022 và các tiêu chí khác.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã động viên, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xóa đói, giảm nghèo của nhân dân được MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, trọng tâm vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vì thế đã góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh hiện nay có 88/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022. Theo đó, 100% MTTQ các cấp và các đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhiều đơn vị có cách làm đổi mới, có nhiều giải pháp hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh điển hình như: Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên phát động phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống” năm 2022, kết quả: Cán bộ Mặt trận thực hiện xuống cơ sở phối hợp vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn, phát dọn, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm đón Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên 223 km; trồng tuyến đường hoa 2,8 km, trang trí 3,1 km đường hoa đón tết Nguyên đán tại một số thôn trên địa bàn các xã, thị trấn; Hội LHPN huyện Yên Bình và Hội LHPN xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình phối hợp tổ chức hưởng ứng hoạt động trồng cây xanh "Phụ nữ vun trồng tương lai” chào mừng thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngay trong lễ ra quân trồng cây tại buổi chào mừng, các đại biểu, hội viên, phụ nữ và bà con nhân dân đã trồng trên 200 cây xanh như hoa ban, quế và các loại cây trồng địa phương…Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường hạnh phúc với chủ đề “Ngôi làng hạnh phúc – Thiếu nhi yêu thương” năm 2022.

Hoạt động của các tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố ngày càng được nâng cao, phấn đấu 708/1.415 tổ (đạt 50%) Tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc; MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động tốt nhân dân thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp các xã đã được công nhận nông thôn mới và dự kiến xã công nhận nông thôn mới trong 2022. Duy trì tốt hoạt động 676 tổ tự quản về vệ sinh môi trường và hơn 200 tổ tự quản do MTTQ chủ trì tại 24 xã. Qua hoạt động của các mô hình tự quản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng: Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp toàn tỉnh đã huy động, vận động tặng 15.580 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng trở lên, trong đó, MTTQ tỉnh đã huy động các tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ 7.574 suất quà với số tiền 4,232 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 32 nhà Đại đoàn kết trị giá 1.420 triệu đồng từ nguồn  Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Ngân hàng HD Bank Yên Bái (trong đó hỗ trợ làm 24 nhà theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động  56-CTr/TU của Tỉnh ủy). Đến nay đã giải ngân xây dựng 19 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, số còn lại đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ làm nhà. Phối hợp vận động nguồn lực trao số tiền 30 triệu đồng cho UBND xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn hỗ trợ mua lợn nái sinh sản cho 15 hộ nghèo có nhu cầu thoát nghèo năm 2022 (xã được giao phụ trách, giúp đỡ).Triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo. Theo đó hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế với kinh phí 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022. Tính đến ngày 03/6/2022, thu tiếp nhận ủng hộ của 54 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân; tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân như Uỷ ban MTTQ thành phố Yên Bái phối hợp với Thành đoàn Yên Bái trao hỗ trợ 10 tấn xi măng để xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo năm 2022 tại xã Minh Bảo; Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải ra mắt mô hình "Bản hạnh phúc" và thực hiện "Ngày cuối tuần cùng dân" tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn; Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên phối hợp vơi UBND xã Minh Tiến vận động cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã Minh Tiến đóng góp kinh phí thực hiên công trình san gạt mặt bằng xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và xây rãnh thoát nước khu vực nha bia với tổng kinh phí 95 triệu đồng.

Phối hợp tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hưởng ứng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ khuyến khích phong trào; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ý tưởng mới; ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào “Đoàn kết sáng tạo” tại từng cơ quan, đơn vị ở mỗi cấp, ở cộng đồng khu dân cư để thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, sáng chế, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc, trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Đến nay, có trên 3.000 mô hình dân vận khéo ở các thôn, tổ dân phố với các nội dung hoạt động sáng tạo, phong phú. Năm 2022 đăng ký xây dựng mới 708 mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống MTTQ các cấp. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được đẩy mạnh, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ MTTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ ba.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng số 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng; thăm, tặng 32 suất quà trị giá 16 triệu đồng chúc mừng các vị Chức sắc, Chức việc Phật giáo.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội: 06 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 04 Cuộc giám sát; Một số MTTQ cấp huyện, xã phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Nhân dân trên địa bàn; tích cực tham gia các đoàn giám sát với các ngành. Triển khai lấy ý kiến tham gia góp ý vào 06 Dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh.

 Tổ chức phản biện xã hội đối với 02 dự thảo.  Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn và các tổ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, hàng tháng tổ chức giao ban nắm tình hình, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến, phối hợp hòa giải, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Có thể nhận thấy thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập tới cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc..” Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của tỉnh về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Gắn việc tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng con người Yên Bái với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng “Gia đình văn hóa ”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Cơ quan, đơn vị hạnh phúc”...gắn với thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”./.

Kim Tuyến- Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h