Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Sở Tư pháp - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2022 – 2027

24/08/2022 09:35:57 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 23/8, Sở Tư pháp (STP) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh – Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp (CTPH) công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 -2022; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2027. Đồng chí Giàng A Tông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo STP, HLHPN đồng chủ trì Hội nghị.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2022 – 2027 giữa Sở Tư pháp - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vàHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Thực hiện CTPH, 5 năm qua, STP - Ủy ban MTTQ tỉnh –HLHPN tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức  chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 5 năm qua, STP đã biên soạn 26 loại tờ rời pháp luật, phát hành 30 số Bản tin Tư pháp với số lượng 30.000 cuốn cấp phát cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố; MTTQ tỉnh đã tổ chức 1.979 buổi tuyên truyền PBGDPL cho 118.740 người; phối hợp phát 35.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật…; HLHPN tỉnh tổ chức 7.291 hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, cấp phát trên 64.000 tờ rơi với các nội dung phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người; biên soạn, in ấn trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Thực hiện công tác phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở, STP và Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở kiểm tra, rà soát các tổ hòa giải  để tiếp tục củng cố và thành lập mới tổ hòa giải tại các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trong đó phát huy vai trò của cơ quan MTTQ ở cơ sở trong việc kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Hội LHPN tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, góp phần ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, xây dựng khu dân cư lành mạnh. Đối với hoạt động trợ giúp pháp lý đã được quan tâm triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Trong 5 năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 219 đợt truyền thông pháp luật đến các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện TGPL 2.406 vụ việc, cho 2.406 người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.

Để tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý và nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị, STP - Ủy ban MTTQ tỉnh – HLHPN tỉnh đã ký kết CTPH về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2022-2027. Theo đó, 3 cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến, truyền thông Luật Trợ giúp pháp lý, khảo sát nhu cầu và thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ, hội viên; phối hợp triển khai có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hàng năm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở…

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h