Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Yên Bái tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

08/09/2022 02:37:38 Xem cỡ chữ Google
- Chiều 7/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp (HĐPH) PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND, trưởng phòng tư pháp các huyện, thị, thành phố.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu kết luận Hội nghị.

Xác định những nội dung trọng tâm để tuyên truyền, PBGDPL

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến Luật PBGDPL, Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp; đăng tải đầy đủ nội dung Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm bắt, tìm hiểu.

 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL hàng năm cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cơ sở, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để đảm bảo nâng cao tiếp cận pháp luật cho nhân dân. 

 

Với vai trò là cơ quan thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xác định những nội dung trọng tâm, vấn đề mới, nóng, được dư luận xã hội quan tâm để tuyên truyền, PBGDPL. 

 

Cùng với đó, HĐPH tỉnh đã thường xuyên ban hành kế hoạch, công văn triển khai, hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm đáp ứng tính thời sự, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên truyền, phố biến các luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp… 

 

10 năm qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 512 hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật cho 264.773 lượt người; cấp phát trên 35.000 tờ rơi pháp luật; treo tuyên truyền gần 854 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô... 

 

Toàn tỉnh đã tổ chức trên 52 nghìn cuộc tuyên truyền trực tiếp với trên 4,3 triệu lượt người tham dự; tổ chức 706 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 881.600 lượt người tham gia; tổ chức 14.203 buổi chạy xe loa tuyên truyền, treo 26.089 băng rôn, áp phích tuyên truyền; thực hiện 106.984 buổi phát thanh ở cơ sở; tổ chức trên 5.000 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho gần 50 ngàn lượt người là đồng bào dân tộc thiểu số… 

 

Ngoài ra, tỉnh còn thường xuyên tổ chức các ngày hội, lễ phát động hưởng ứng như: Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Lễ phát động Tháng an toàn giao thông, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới…

 

Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL đã được lồng ghép có hiệu quả trong các phong trào: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; lồng ghép vào các buổi chiếu phim lưu động, các hoạt động văn hóa khác …

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền PBGDPL trong thời gian tới. 

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc - Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai Luật PBGDPL. 

 

Để Luật PBGDPL tiếp tục đi vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”...

 

Gắn công tác tuyên truyền PBGDPL với xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác PBGDPL, nhất là Đề án "Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026”. 

 

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp và hiệu quả với từng đối tượng, vùng miền cụ thể; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, PBGDPL và tuyên truyền trên các mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Fanpage...; thực hiện PBGDPL gắn với nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

 

Tuỳ từng đối tượng và địa bàn dân cư, việc tuyên truyền, phổ biến đảm bảo nội dung phong phú, đa dạng, được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên dịch tài liệu tuyên truyền sang các tiếng dân tộc thiểu số và tập trung vào các hình thức đang phát huy hiệu quả. 

 

Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật của người dân; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, phát hiện và nhân rộng các điển hình trong tuyên truyền, PBGDPL, chú trọng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, là người dân tộc thiểu số. 

 

Đối với HĐPH PBGDPL tỉnh, cấp huyện, đồng chí đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tư vấn cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn; kịp thời định hướng, lựa chọn nội dung PBGDPL, lồng ghép các hoạt động để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp. 

 

Các thành viên Hội đồng cần xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng. 

 

Đề nghị, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực HĐPH PBGDPL tỉnh, cấp huyện; kịp thời tham mưu giúp HĐPH PBGDPL tỉnh, HĐPH PBGDPL cấp huyện giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL….

Nhân dip này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện triển khai thực hiện Luật PBGDPL, Ban Dân Chủ- Pháp Luật, Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự được tặng bằng khen. 

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h