Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Cụ thể hóa Chương trình hành động số 56

03/10/2022 02:16:56 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo MTTQ huyện Mù Cang Chải tham gia Ngày cuối tuần cùng dân tại xã Chế Cu Nha

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 56 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh hiệp thương, thống nhất xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 56 và ban hành Kế hoạch hành động với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. 

Về nhiệm vụ chung: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên của Nhân dân, góp phần phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

 Trong 9 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện điều tra xã hội học về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam đến 270 đại biểu tham dự tại 7 điểm cầu trong tỉnh. MTTQ các cấp thành lập được 165 “Trang cộng đồng”, trong đó có 113/165 “Trang cộng đồng” đã cập nhật thông tin đồng bộ trên hệ thống; 1.356/1.356 (đạt 100%) Ban CTMT thành lập nhóm Zalo. Đăng tải 420 tin, bài tuyên truyền về công tác Mặt trận, 04 video chuyên đề trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh, gần 100 tin, bài viết trang fanpage Mặt trận Yên Bái. Tái bản in, phát 33.000 Tờ rơi ”Những điều cần biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba”. Phối hợp tham gia góp ý vào 20 dự thảo văn bản. Qua việc tổ chức triển khai lấy ý kiến tham gia đã có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân có chất lượng, được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Phối hợp tổ chức trên 480 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có trên 24.610 lượt cử tri và Nhân dân tham dự Hội nghị, trong đó có 2.446 ý kiến phát biểu. Qua tổng hợp, có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp; tổ chức 02 cuộc Giám sát công tác quản lý Nhà nước đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Lục Yên và Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn huyện Văn Yên. Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 11 nội dung giám sát. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ sở đã tiến hành 278 cuộc giám sát (cấp huyện 12, cấp xã 266). Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong toàn tỉnh đã tiến hành giám sát 421 cuộc, hòa giải 1.170 vụ việc, trong đó đã hòa giải thành công 998 vụ việc. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 40 nghìn m2 đất; ủng hộ số tiền gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 326 km đường giao thông nông thôn; tham gia trên 242.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, vệ sinh 2237 km đường đường làng, ngõ xóm; đào và xây mới 736 hố rác; nạo vét trên 1.064 km cống, rãnh; xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. Qua đó đã góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 88/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 thị xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh. MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các cơ sở sản xuất, các làng nghề, các sản phẩm thế mạnh của địa phương như các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Đến nay toàn tỉnh có 09 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của địa phương; 147 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao.

Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận trên 7 tỷ đồng. Tiếp nhận công tác ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 số tiền trên 3 tỷ đồng. Chi hỗ trợ, tặng 7.574 suất quà Tết với số tiền 4,232 tỷ đồng cho hộ nghèo, xây dựng 82 nhà đại đoàn kết với kinh phí hỗ trợ 3,920 tỷ đồng. Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc “Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản” năm 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2022; Phối hợp với Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh vận động, tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ. Đến thời điểm hiện tại Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn tỉnh đã thu được trên 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 25/2/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 9/6/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. MTTQ và đoàn thể các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhiều đơn vị có cách làm đổi mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.. Điển hình như Hội phụ nữ với mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, Đoàn thanh niên phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo xây dựng “Trường học hạnh phúc”; Hội Nông dân với mô hình “Chi hội nông dân hạnh phúc”; Công đoàn Yên Bái với mô hình xây dựng “Công đoàn cơ sở hạnh phúc”. MTTQ cấp huyện bám sát nhiệm vụ của địa phương, tham mưu cho cấp ủy phát động các phong trào thi đua, cụ thể như huyện Văn Yên với phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống”; huyện Yên Bình với Cuộc vận động thực hiện “06 không, 06 sạch”; thành phố Yên Bái phát động xây dựng các công trình, phần việc năm 2022; huyện Lục Yên với phong trào vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới; huyện Mù Cang Chải với mô hình “Đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc”... Những giải pháp, cách làm chủ động của các đơn vị trên đã góp phần làm lan tỏa phong trào thi đua trong toàn tỉnh để các địa phương, đơn vị cùng học tập, nhân rộng thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia.

Đối với nhiệm vụ cụ thể: MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.147 tổ tự quản (trong đó, có 1.415 Tổ tự quản tiêu biểu). Năm 2022 chỉ đạo xây dựng 708/1.415 (50%) tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc; tổ chức khảo sát, hướng dẫn MTTQ các huyện, thị lập danh sách, hồ sơ đề nghị hỗ trợ làm 74 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban vận động Quỹ ”Vì người nghèo tỉnh” quyết định hỗ trợ làm 74/20 nhà với số tiền 3,520 tỷ đồng, đạt 370% Kế hoạch giao;  triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp đỡ cho hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện mô hình và thuộc đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2022 gồm  Mô hình nuôi Trâu sinh sản tại thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; Mô hình nuôi Ốc nhồi thương phẩm tại Thôn Cây Si, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên; Mô hình phát triển kinh tế vườn đồi (trồng Quế) tại thôn Bản Lằm, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ và vốn đối ứng các gia đình đã mua các con, cây giống đảm bảo theo yêu cầu.

Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân" đã trở thành hoạt động thường xuyên để chia sẻ, hiểu dân, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhân dân.  Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã để nắm tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn xã; dự sinh hoạt tại các chi bộ; tham gia hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây và đan hàng rào bảo vệ đường hoa ban tại thôn Bản Tủ; Tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán 2022 cho 10 hộ nghèo xã Sơn Lương với số tiền 5 triệu đồng; hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng cho UBND xã Sơn Lương hỗ trợ mua lợn nái sinh sản cho 15 hộ nghèo (2 triệu đồng/hộ). Đến nay, số lợn được hỗ trợ đang sinh trưởng và phát triển tốt; tặng số tiền 2,5 triệu đồng quà cho 05 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, phấn đấu giảm số cặp tảo hôn đạt tỷ lệ 10% đến 15%/năm. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 60 trường hợp tảo hôn, giảm 44 trường hợp (bằng 42,3%) so với cùng kỳ năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, 3 tháng cuối năm, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung thực hiện tốt Nhiệm vụ chung của Khối và các Nhiệm vụ cụ thể trong đó trọng tâm là vận động, tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc, xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ thoát nghèo; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tổ chức khảo sát ý kiến người dân về kết quả thực hiện các chỉ số về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, Phối hợp giám sát theo các chương trình, quy chế phối hợp đã ký kết. Tiếp tục triển khai giám sát và phản biện xã hội theo Kế hoạch.

Tiếp tục triển khai đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU của Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Xây dựng và ra mắt mô hình điểm về phòng chống tảo hôn./.

Phùng Huy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h