Tin Hoạt động >> Dân tộc, tôn giáo, Đối ngoại nhân dân

Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng nông thôn mới

02/11/2022 03:39:25 Xem cỡ chữ Google
- Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hình thành được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao; đời sống của đại bộ phận dân cư không ngừng nâng cao

Ông Triệu Đức Lâm (bên phải) tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Khe Phưa, xã Minh An đầu tư mở rộng vùng quế tại địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư. 

 

Năm 2022, Gia Hội là 1 trong 2 xã của huyện Văn Chấn phấn đấu cán đích NTM. Thế nhưng đến thời điểm này, xã mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó như: hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư và vệ sinh môi trường. 

 

Xác định đây là một nhiệm vụ khó đối với xã vùng cao đặc biệt khó khăn khu vực thượng huyện, song với quyết tâm đặt ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. 

 

Thực hiện chủ trương đó, bà Dương Phương Lan - người uy tín trong cộng đồng thôn Nà Kè luôn năng nổ tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. 

 

Bà Lan chia sẻ: "Nhận thấy đời sống của nhân dân trong thôn còn khó khăn, nhiều tập tục lạc hậu đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tôi cùng các đồng chí trong Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn kiên trì vận động nhân dân từng bước thay đổi tư duy, nhận thức. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền với nhiều hình thức làm sao để người dân không tự ty mà tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về vệ sinh môi trường, tiêu chí hộ nghèo”.

 

Phát huy vai trò và trách nhiệm với cộng đồng, người có uy tín ở Văn Chấn đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu…. Nhiều người có uy tín đã tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 

Ông Triệu Đức Lâm ở thôn Khe Phưa, xã Minh An chia sẻ: "Mình phải là người tiên phong, nói đi đôi với làm, khi làm rồi thì người dân nhìn thấy hiệu quả, họ mới làm theo. Từ đó phong trào trồng quế gắn với phát triển rừng được nhân dân trong thôn tích cực phát triển, nhiều hộ đời sống đã khấm khá lên từ cây quế”. 

 

Theo ông Triệu Như Đình - Chủ tịch UBND xã Minh An: Một trong những yếu tố quyết định thành công trong xây dựng NTM ở các xã khó khăn như Minh An chính là tinh thần đoàn kết của người dân và người có uy tín chính là những sợi dây kết nối tinh thần đó. 

 

Với tinh thần mưa dầm thấm lâu, các chương trình, dự án đều từ sự đồng thuận của nhân dân mà hoàn thành; 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM của địa phương nhờ đó đều đã đạt, là bước đà quan trọng đưa Minh An cán đích NTM vào cuối năm 2021. 

 

Toàn huyện Văn Chấn hiện có 162 người được bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Họ thực sự đã trở thành lực lượng nòng cốt, cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’’, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. 

 

Ông Hoàng Quốc Hưng - Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Văn Chấn khẳng định: "Người có uy tín đã đóng góp vai trò quan trọng, là cầu nối gắn kết giữa chính quyền các cấp với nhân dân trong xây dựng NTM ở địa phương. Họ không chỉ là "hạt nhân” tập hợp, đoàn kết nhân dân mà còn trực tiếp có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Trần Ngọc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h