Tin Hoạt động >> Phong trào

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái trong xóa đói giảm nghèo

29/11/2022 09:56:23 Xem cỡ chữ Google
Xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thực hiện giảm nghèo bền vững, những năm qua tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành mục tiêu để thực hiện theo từng năm. Nhờ đó trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái đã giảm từ 4-5% hộ nghèo. Đặc biệt 2 huyện 30a là Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã giảm 7-8% hộ nghèo. Có được kết quả này có phần đóng góp quan trọng của Ủy Ban MTTQ các cấp đã sáng tạo, linh hoạt trong vận động và huy động các nguồn lực giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Vậy MTTQ các cấp đã phát huy vai trò như thế nào để chung tay cùng với tỉnh thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy- Phó chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh Yên Bái về vấn đề trên.

Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ban Biên tập

Thưa ông, Hưởng ứng phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện phong trào thi đua “ Vì người nghèo, giảm nghèo bền vững”, những năm qua Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đã có những cách làm hay, sáng tạo như thế nào trong tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương thưa ông?

 

Ông Phùng Quang Huy:

 Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Trong 5 năm qua, MTTQ  các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo. Trong đó trọng tâm là các hoạt động giúp đỡ về cây, con giống; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hộ nghèo được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất thông qua hoạt động uỷ thác của các đoàn thể với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.  Qua đó đã giúp cho gần 13 nghìn hộ trên địa bàn toàn tỉnh thoát nghèo.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Qua 3 năm vận động, Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã huy động được trên 87,4 tỷ đồng. Đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được gần 2.300 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo; thăm hỏi gần 5.000 lượt đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 19 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ sinh kế, mô hình sản xuất cho hộ nghèo... Những nỗ lực cố gắng đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh giảm 4 - 5%/ năm, giảm từ 11,56% (năm 2019) xuống còn 4,76% (năm 2021) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Ban Biên tập

Tạo sinh kế trong phát triển kinh tế chính là đòn bẩy giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Vậy những năm qua MTTQ tỉnh Yên Bái đã triển khai những mô hình kinh tế hiệu quả như thế nào để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống thưa ông?

Ông Phùng Quang Huy: Hng năm, MTTQ các cấp chú trọng việc khảo sát nắm bắt nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững… Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã triển khai nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo/thoát nghèo trên địa bàn xã Nậm Khắt và xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải với tổng kinh phí thực hiện: 450triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế giúp đỡ cho hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện mô hình và thuộc đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2022: Mô hình nuôi Trâu sinh sản tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; Mô hình nuôi Ốc nhồi thương phẩm tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên; Mô hình phát triển kinh tế vườn đồi (trồng Quế) tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Hỗ trợ 30 triệu đồng cho UBND xã Sơn Lương hỗ trợ mua lợn nái sinh sản cho 15 hộ nghèo, qua đó góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ban Biên tập

Từ năm 2019 đến nay tỉnh Yên Bái đã có hàng trăm hộ dân viết đơn xin thoát nghèo, trong đó có nhiều hộ ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Ông đánh giá thế nào về đổi mới trong tư duy và ý chí quyết tâm thoát nghèo của người dân, thưa ông?

Ông Phùng Quang Huy: Những năm qua, chính sách hỗ trợ người nghèo của Đảng và Nhà nước đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cũng còn một số người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Song với sự tuyên truyền tích cực của các cấp, các ngành, do vậy đã có hàng trăm hộ nghèo mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo và nỗ lực lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững đã thực sự tạo nên luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vùng cao Yên Bái. Việc tự viết đơn xin thoát nghèo chứng tỏ nhận thức của người dân về việc giảm nghèo đã thực sự thay đổi. Tin tưởng rằng trong thời gian tới cùng với sự đầu tư của Nhà nước và ý thức vươn lên của bà con tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Ban Biên tập

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/ năm theo nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, thời gian tới Ủy Ban MTTQ các cấp trong  tỉnh sẽ triển khai các giải pháp gì để chung tay cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo thưa ông?

Ông Phùng Quang Huy: Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung vào các giải pháp sau:

Thứ nhất:

- Tuyên truyền nâng cao nhân thức chủ thể của người dân về chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước để mỗi người dân có ý thức vươn lên thoát nghèo.

Thứ 2:

- Tiếp tục vận động sự giúp đỡ ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người dân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội để có nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Thứ 3:

- Gắn việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo với các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ 4: MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình đề án phát triển kinh tế của tỉnh để nâng cao thu nhập.

Ban Biên tập. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h