Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX xem xét các báo cáo, tờ trình

09/12/2022 10:04:47 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều 8/12, các đại biểu tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đoàn Hữu Phung trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Trong đó có các tờ trình dự thảo Nghị quyết về nhóm vấn đề phát triển kinh tế, tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn, quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhóm B, nhóm C; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nhóm vấn đề quy định mức thu, chi liên quan đến lĩnh vực thủ tục hành chính; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung đặc thù của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Cùng với đó là tờ trình dự thảo Nghị quyết về nhóm vấn đề quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái. 

 

Các đại biểu cũng nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết về nhóm vấn đề giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 161 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023; chính sách để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. 

 

Các tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái; hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 và nghị quyết về Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIX. 

 

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày mai - ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào các nội dung Kỳ họp. 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ.

 

Theo đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn tồn tại, hạn chế và nêu rõ nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 theo nội dung Nghị quyết số 67 của HĐND tỉnh như: việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022; các vấn đề thu, chi ngân sách; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp. Kết quả thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; thực hiện các mục tiêu văn hóa, xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, các đại biểu cũng sẽ tham gia thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của HĐND tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h