Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thông Báo Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và phân bổ nguồn lực Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn xã hội hóa cấp tỉnh năm 2022

24/02/2023 02:05:26 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trương của Tỉnh ủy năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và phân bổ nguồn lực Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn xã hội hóa cấp tỉnh. BAN BIÊN TẬP THÔNG BÁO DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC QUỸ CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. DANH SÁCH Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh năm 2022

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
         TỈNH YÊN BÁI
BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh năm 2022
         
STT Ngày tháng Diễn giải Ủng hộ, đăng ký ủng hộ
 bằng tiền (ĐVT: Đồng)
      TỔNG CỘNG 11.839.160.139
A   CẤP TỈNH THU ỦNG HỘ TRỰC TIẾP 11.839.160.139
1 1 04/01 Đ/c Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 5.000.000
2 2 04/01 Cổng thông tin điện tử tỉnh 4.200.000
3 3 04/01 Đ/c Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 5.000.000
4 4 04/01 Đ/c Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 5.000.000
5 5 05/01 Sở Tư pháp 3.000.000
6 6 05/01 Đ/c Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp 3.000.000
7 7 05/01 Đ/c Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 5.000.000
8 8 05/01 Đ/c Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 5.000.000
9 9 05/01 Trường Chính trị tỉnh 8.355.000
10 10 05/01 Đ/c Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 2.500.000
12 12 05/01 Đ/c Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 25.000.000
13 13 06/01 Sở Nội vụ 10.000.000
14 14 06/01 Đ/c An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình 5.000.000
15 15 06/01 Văn phòng Tỉnh ủy 4.650.000
16 16 06/01 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15.575.000
17 17 06/01 Sở Thông tin và Truyền thông 9.928.000
18 18 06/01 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 14.000.000
19 19 06/01 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 14.000.000
20 20 06/01 Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung - Giám đốc Sở Tài chính 5.000.000
21 21 06/01 Sở Tài chính 11.800.000
22 22 06/01 Đ/c Hà Ngọc Văn - Tổng biên tập Báo Yên Bái 3.000.000
23 23 06/01 Báo Yên Bái 2.000.000
24 24 06/01 Đ/c Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 3.000.000
25 25 06/01 Sở Khoa học và Công nghệ 2.000.000
26 26 06/01 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 8.034.000
27 27 06/01 Đ/c Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.000.000
28 28 06/01 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20.000.000
29 29 07/1 Đ/c Trần Ngọc Luận - Chánh văn phòng Tỉnh ủy 5.000.000
30 30 07/1 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 8.600.000
31 31 07/1 Sở Nông nghiệp và PTNT 22.000.000
32 32 07/1 Sở Y tế 8.000.000
33 33 07/1 Đ/c Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế 5.000.000
34 34 07/1 Ban Nội chính 3.000.000
35 35 07/1 Đ/c Lương Văn Thức - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 25.000.000
36 36 07/1 Thanh tra tỉnh 5.830.000
37 37 07/1 Đ/c Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh 5.000.000
38 38 07/1 Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5.000.000
39 39 07/1  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị trực thuộc 5.000.000
40 40 07/1 Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 25.000.000
42 42 07/1 Ban Dân vận Tỉnh ủy 5.000.000
44 44 10/1 Sở Thông tin và Truyền thông 9.195.000
45 45 10/1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 10.310.000
46 46 10/1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 25.000.000
47 47 10/1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 29.850.000
48 48 10/1
Sở Xây dựng
2.500.000
49 49 10/1 Đ/c Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 25.000.000
50 50 10/1 Đ/c Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 25.000.000
51 51 11/1 Đ/c Trần Công Ứng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 25.000.000
52 52 11/1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5.000.000
53 53 11/1 Sở Giáo dục và đào tạo 5.000.000
54 54 11/1 Đ/c Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh 25.000.000
56 56 12/1 Liên minh hợp tác xã 3.000.000
57 57 13/1 Đ/c Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái 5.000.000
58 58 13/1 Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh 3.180.000
59 59 14/1 Chi cục hải quan 2.000.000
60 60 14/1 Đ/c Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 5.000.000
61 61 17/1 Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5.000.000
62 62 18/1 Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 5.000.000
63 63 18/1 Đ/c Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 25.000.000
64 64 18/1 Văn phòng UBND tỉnh 10.000.000
65 65 19/1 Ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty Cơ khí Hồng Hà 5.000.000
66 66 24/1 Công ty TNHH Đại Lục 50.000.000
67 67 25/1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái 50.000.000
68 68 20/01 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN tỉnh Yên Bái hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo 100.000.000
70 70 20/01 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN tỉnh Yên Bái hỗ trợ KP làm nhà cho hộ nghèo 500.000.000
71 71 04/01 Trung tâm Hội phụ nữ tỉnh 686.000
73 73 05/01 Quỹ Thiện Tâm 1.200.000.000
74 74 05/01 Văn phòng Cục thống kê tỉnh 5.000.000
75 75 06/01 Tòa án nhân dân tỉnh 9.180.000
76 76 06/01 Tòa án nhân dân tỉnh 9.180.000
77 77 06/01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 10.268.600
78 78 06/01 CĐCS Ngân hàng TMCP Công thương Yên Bái 50.000.000
80 80 06/01 Đ/c Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 25.000.000
81 81 06/01 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật  2.000.000
82 82 07/01 Sở Giao thông vận tải 5.000.000
83 83 07/01 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 15.650.000
85 85 07/01 Đ/c Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 5.000.000
86 86 10/01 Đ/c Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở Công thương 5.000.000
87 87 10/01 Sở Công thương 10.000.000
88 88 10/01 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng CCS 940.000
89 89 10/01 AE làng game 24h 10.000.000
90 90 11/01 Văn phòng UBND tỉnh 20.000.000
91 91 11/01 Cục quản lý thị trường 15.000.000
92 92 11/01 MBBank 3.000.000
95 95 11/01 Bảo hiểm xã hội tỉnh 5.000.000
96 96 12/1 Đ/c Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 25.000.000
97 97 12/1 Đ/c Tạ Văn Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 25.000.000
98 98 12/1 Đ/c Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 25.000.000
99 99 13/1 Đ/c Lê Thái Hưng - UVBCH, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái 5.000.000
101 101 13/1 Võ Thị Thúy Hằng 2.083.500
102 102 17/1 Ngân hàng TMCP Công thương - CN Yên Bái 250.000.000
103 103 17/1 Đ/c Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh  5.000.000
104 104 18/1 Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái 100.000.000
109 109 24/1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - CN tỉnh Yên Bái 50.000.000
110 110 26/1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 5.500.000
111 111 27/1 Bí thư Huyện ủy Trấn Yên 5.000.000
112 112 31/1 Lãi DDA 216.202
113 113 21/01 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phân bổ quà tết 240.000.000
114 114 28/02 Lãi DDA 111.660
115 115 07/3 Đơn vị không biết tên 30.000
116 116 21/3 Hiệp hội BĐS hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo 100.000.000
117 117 31/3 Lãi DDA 152.140
118 118 30/4 Lãi DDA 160.780
119 119 31/5 Lãi DDA 163.536
120 120 09/6 Trường THPT Sơn Thịnh 1.600.000
121 121 30/6 Lãi DDA 83.976
122 122 31/7 Lãi DDA 57.631
126 126 18/7 Công ty CP Tập đoàn Masterise 2.500.000.000
127 127 19/7 Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 100.000.000
128 128 31/7 Lãi DDA 783.600
129 129 31/8 Lãi DDA 17.750
130 130 28/9 Công ty CP tư vấn thiết kế thủy lợi thủy điện YB 1.000.000
131 131 28/9 Sở Giao thông vận tải 10.000.000
132 132 30/9 Lãi DDA 14.120
133 133 30/9 Công ty điện lực Yên Bái 50.000.000
134 134 27/9 Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 500.000.000
135 135 03/10 Ban Nội chính Tỉnh ủy 4.230.000
136 136 05/10 Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM tỉnh 1.000.000
137 137 06/10 Bảo hiểm xã hội tỉnh 30.099.000
138 138 10/10 Hội Nhà Báo tỉnh 1.514.000
139 139 10/10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 42.209.000
140 140 10/10 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 10.787.000
141 141 11/10 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh 2.700.000
142 142 12/10 Cục Thống kê tỉnh 2.000.000
143 143 13/10 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 6.200.000
144 144 13/10 Trường Chính trị tỉnh 8.570.000
145 145 14/10 Ban Dân vận Tỉnh ủy 4.600.000
146 146 14/10 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 754.000
147 147 17/10 Báo Yên Bái 14.753.000
148 148 19/10 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 6.315.000
149 149 19/10 Hội Nông dân tỉnh 4.145.000
150 150 19/10 Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh 2.370.000
151 151 19/10 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 6.600.000
152 152 21/10 Trường Cao đẳng nghề tỉnh 31.066.000
153 153 24/10 Bệnh viên Tâm thần tỉnh 5.700.000
154 154 24/10 Công ty CP Dược phẩm Yên Bái 4.250.000
155 155 26/10 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái 6.730.000
156 156 26/10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 5.000.000
157 157 26/10 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 1.653.000
158 158 26/10 Chi cục Thủy sản tỉnh  2.016.000
159 159 27/10 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh  11.680.000
160 160 28/10 Đài khí tượng thủy văn tỉnh 700.000
161 161 28/10 Trạm Thủy văn Yên Bái 500.000
162 162 28/10 Trạm khí tượng Yên Bái 300.000
163 163 28/10 Trạm khí tượng Lục Yên 200.000
164 164 28/10 Trạm thủy văn Thác Bà - Yên Bình 200.000
165 165 28/10 Trạm quan trắc môi trường Thác Bà - Yên Bình 200.000
166 166 28/10 Trạm thủy văn Ngòi Thia - Văn Yên 200.000
167 167 28/10 Trạm thủy văn Trái Hút - Văn Yên 300.000
168 168 28/10 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 17.175.000
169 169 28/10 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở 47.379.000
170 170 31/10 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 16.350.000
171 171 31/10 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 3.060.000
172 172 31/10 Cục thi hành án dân sự tỉnh 4.870.000
173 173 03/10 Hội kiến trúc sư Yên Bái 1.000.000
174 174 04/10 Hội Khuyến học tỉnh 500.000
175 175 05/10 Công ty Bảo Việt Yên Bái 4.979.000
176 176 05/10 Văn phòng Sở Tài chính 13.288.200
177 177 06/10 Liên đoàn lao động tỉnh 5.890.000
178 178 07/10 Trường THPT huyện Văn Chấn 2.500.000
179 179 10/10 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 43.497.880
180 180 12/10 Công ty xăng dầu Yên Bái 10.400.000
181 181 12/10 Thanh tra Sở Xây dựng 500.000
182 182 12/10 Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái 1.200.000
183 183 13/10 Kho bạc Nhà nước Yên Bái 25.033.000
184 184 14/10 Chi cục thuế TP Yên Bái 3.700.000
185 185 14/10 Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin 1.000.000
186 186 18/10 Công ty CP thủy điện Văn Chấn 11.882.748
187 187 19/10 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 2.510.000
188 188 19/10 Đơn vị chưa biết tên 700.000
189 189 20/10 Sư đoàn 355 10.000.000
190 190 24/10 Pham Thi Hong Loan 8.805.000
191 191 26/10 Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh 20.000.000
192 192 26/10 Chi cục quản lý đất đai 3.420.000
193 193 27/10 Văn phòng Sở Y tế 9.838.687
194 194 27/10 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm Yên Bái 3.430.000
195 195 28/10 Bệnh viện nội tiết Yên Bái 8.389.000
196 196 28/10 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái 14.611.000
197 197 28/10 Chi cục thuế Mù Cang Chải 2.196.493
198 198 28/10 Bệnh viện y học cổ truyền Yên Bái 16.022.000
199 199 28/10 Bệnh viện Phổi Yên Bái 5.015.000
200 200 31/10 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái 1.800.000
201 201 31/10 Lãi DDA 46.753
202 202 31/10 Thanh tra tỉnh Yên Bái 11.037.000
203 203 31/10 Thanh tra tỉnh Yên Bái 1.000.000
204 204 31/10 Chi cục dân số 2.275.000
205 205 04/11 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 16.512.000
206 206 04/11 Công ty CP cấp nước và xây dựng Yên Bái 4.950.000
207 207 09/11 Trung tâm Pháp y tỉnh  1.880.000
208 208 09/11 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 2.789.000
209 209 10/11 Chi cục Thủy lợi tỉnh 2.850.000
210 210 10/11 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 3.130.000
211 211 10/11 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản tỉnh 2.640.000
212 212 10/11 Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh 3.415.000
213 213 11/11 Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh YB 250.000.000
214 214 14/11 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 5.079.000
215 215 23/11 Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin và công nghệ 4.296.000
216 216 23/11 Chi cục Kiểm Lâm Yên Bái 8.741.000
217 217 29/11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 7.010.000
218 218 01/11 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái 5.558.000
219 219 01/11 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 18.747.000
220 220 02/11 Cục thuế tỉnh Yên Bái 10.000.000
221 221 02/11 Công đoàn công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG 2.450.000
222 222 03/11 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 10.870.000
223 223 04/11 Trường tiểu học Nguyễn Trãi 14.045.000
224 224 07/11 Chi cục thuế Mù Cang Chải 345.200
225 225 07/11 Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp 3.190.000
226 226 08/11 Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi tỉnh Yên Bái 3.910.000
227 227 09/11 Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái 2.670.000
228 228 10/11 Tỉnh đoàn Yên Bái 4.276.000
229 229 11/11 Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu 18.690.000
230 230 14/11 VNPT Yên Bái 10.000.000
231 231 14/11 Trường tiểu học Trần Phú - Văn Chấn 3.200.000
232 232 18/11 Công ty TNHH NN MTV xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái 12.524.000
233 233 23/11 Trường mầm non Nậm Lành 3.840.000
234 234 23/11 Trường THPT Lý Thường Kiệt 13.990.000
235 235 25/11 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2.860.000
236 236 28/11 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái 100.000.000
237 237 28/11 Công đoàn bộ phận Sở Tài nguyên và Môi trường 6.570.000
238 238 30/11 Lãi DDA 110.296
239 239 30/11 Trường Cao đẳng Yên Bái 18.950.000
240 240 30/11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái 13.100.000
241 241 30/11 Cục quản lý thị trường 9.300.000
242 242 12/12 Sở Nội vụ tỉnh 5.400.000
243 243 20/12 Sở Công thương  10.200.000
244 244 20/12 Chi cục phát triển nông thôn 3.110.000
245 245 20/12 Sở Tư pháp 3.440.000
246 246 21/12 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Yên Bái 1.000.000
247 247 21/12 Văn phòng UBND tỉnh 10.000.000
248 248 16/12 Trường Chính trị tỉnh 10.000.000
249 249 19/12 Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 25.000.000
250 250 19/12 Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 25.000.000
251 251 19/12 Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 25.000.000
252 252 19/12 Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 25.000.000
253 253 19/12 Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 25.000.000
254 254 19/12 Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh 25.000.000
255 255 19/12 Đồng chí Đặng Hồng Đức - GĐ Công an tỉnh 25.000.000
256 256 19/12 Đồng chí Chu Đình Ngữ -Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 25.000.000
257 257 19/12 Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 25.000.000
258 258 19/12 Đồng chí Ngô Hạnh Phúc -Phó Chủ  tịch UBND tỉnh 25.000.000
259 259 19/12 Đồng chí Nguyễn Minh Toàn -Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 25.000.000
260 260 19/12 Đồng chí Lương Văn Thức - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 25.000.000
261 261 19/12 Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 25.000.000
262 262 19/12 Đồng chí Trần Công Ứng - Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh 25.000.000
263 263 19/12 Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 5.000.000
264 264 19/12 Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 5.000.000
265 265 19/12 Đồng chí Trần Ngọc Luận - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 5.000.000
266 266 19/12 Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy 5.000.000
267 267 19/12 Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh 5.000.000
268 268 19/12 Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 5.000.000
269 269 19/12 Đồng chí Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở Công thương 5.000.000
270 270 19/12 Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Giám đốc Sở Tài chính 5.000.000
271 271 19/12 Đồng chí Đỗ Việt Bách - Giám đốc Sở Giao thông vận tải 5.000.000
272 272 19/12 Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 5.000.000
273 273 19/12 Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 5.000.000
274 274 19/12 Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ 5.000.000
275 275 19/12 Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế 5.000.000
276 276 19/12 Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 5.000.000
277 277 19/12 Đồng chí Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 5.000.000
278 278 19/12 Đồng chí Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 5.000.000
279 279 19/12 Đồng chí Đinh Đăng Luận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.000.000
280 280 19/12 Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 5.000.000
281 281 19/12 Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 5.000.000
282 282 19/12 Đồng chí Lê Thái Hưng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 5.000.000
283 283 19/12 Đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Yên Bái 5.000.000
284 284 19/12 Đồng chí Nguyễn Chương  Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 5.000.000
285 285 19/12 Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng Biên tập Báo Yên Bái 5.000.000
286 286 19/12 Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 5.000.000
287 287 19/12 Đồng chí Lê Trí Hà - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ 5.000.000
288 288 19/12 Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình 5.000.000
289 289 19/12 Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên 5.000.000
290 290 19/12 Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái 5.000.000
291 291 19/12 Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn 5.000.000
292 292 19/12 Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên 5.000.000
293 293 19/12 Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên 5.000.000
294 294 19/12 Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu 5.000.000
295 295 19/12 Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải 5.000.000
296 296 19/12 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh 20.000.000
297 297 19/12 Đ.c Đỗ Phi Hải - Chánh VP  2.000.000
298 298 19/12 Đ.c Triệu Thị Bình 500.000
299 299 19/12 Đ.c Hoàng Thị Lan Hương 1.000.000
300 300 19/12 Đ.c Nguyễn Ngọc Trúc 1.000.000
301 301 19/12 Đ.c Nguyễn Văn Xa 1.000.000
302 302 19/12 Đ.c Trần Đông 1.000.000
303 303 19/12 Đ.c Lê Thị Thanh Nga - Nghĩa Lộ 1.000.000
304 304 19/12 Đ.c Nguyễn Quang Đạt 1.000.000
305 305 19/12 Đ.c Nguyễn Thị Bích Nhiệm 5.000.000
306 306 19/12 Đ.c Nguyễn Thanh Thủy Đài PTTH 2.000.000
307 307 19/12 Đ.c Vũ Tuấn Hà Cục Thống kê 1.000.000
308 308 19/12 Đ.c Hoàng Việt Hóa Ban QLDA 2.000.000
309 309 19/12 Đ.c Vũ Minh Huê - Phó BT TT Huyện ủy Văn Yên 1.000.000
310 310 19/12 Đ.c Nguyễn Dũng Giang - Phó BT TT Huyện ủy Yên Bình 500.000
311 311 19/12 Đ.c Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch huyện Yên Bình 1.000.000
312 312 19/12 Đ.c Hà Văn Nam - Phó BT TT Thị ủy Nghĩa Lộ 500.000
313 313 19/12 Đ.c Hoàng Minh Tú - Chi cục trưởng Hải quan 1.000.000
314 314 19/12 Đ.c Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yen 2.000.000
315 315 19/12 Đ.c Hà Thị Ngoan Chữ thập đỏ 1.000.000
316 316 19/12 Đ.c Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 200.000
317 317 19/12 Đ.c Lê Minh Đức - Chánh VP UBND tỉnh 2.000.000
318 318 19/12 Đ.c Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng trường Chính trị 1.000.000
319 319 19/12 Đ.c Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn  5.000.000
320 320 19/12 Đ.c Trần Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm UBKT TU 1.000.000
321 321 19/12 Đ.c Trịnh Huỳnh Yên - Trưởng Ban QLDA KCN 1.000.000
322 322 19/12 Đ.c Tống Thúy Hà - Giám đốc Kho bạc 1.000.000
323 323 19/12 Đ.c Trần Xuân Thủy - Trưởng ban Dân tộc 4.000.000
324 324 19/12 Đ.c Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch huyện Trạm Tấu 1.000.000
325 325 19/12 Đ.c Đinh Khắc Yên - Chủ tịch huyện Lục Yên 2.000.000
326 326 19/12 Đ.c Đặng Duy Hiển - Chủ tịch huyện Văn Chấn 2.000.000
327 327 19/12 Đ.c Lê Thị Thanh Hằng - Phó GĐ Công an tỉnh 1.000.000
328 328 19/12 Đ.c Hoàng Tkim Trọng - Phó Bí thư TT Lục Yên 1.000.000
329 329 19/12 Đ.c Hoàng Việt Minh - Phó Ban Dân vân TU 500.000
330 330 19/12 Đ.c Nguyễn DĐình Thi - Chủ tịch Hội VHNT 1.000.000
331 331 19/12 Đ.c Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch huyện MCC 1.000.000
332 332 19/12 Đ.c Vũ Trí Nam - UV UBKT TU 500.000
333 333 19/12 Đ.c Trịnh Văn Xuê - Phó BT TT huyện Trạm Tấu 1.000.000
334 334 19/12 Đ.c Nguyễn Trí Đại - GĐ BHXH tỉnh 1.000.000
335 335 19/12 Đ.c Ngô Hồng Phong - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương UBKT TW 1.000.000
336 336 19/12 Đ.c Trần Việt Quý - GĐ Sở Xây dựng 2.000.000
337 337 19/12 Đ.c Nguyễn Bình Minh - Phó CT Liên hiệp các Hội KHKT 500.000
338 338 19/12 Đ.c Hoàng Viễn - Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh 1.000.000
339 339 19/12 Đ.c Phạm Đình Phúc - Ủy viên UBKT TU 500.000
340 340 19/12 Đ.c Hoàng Việt - Phó BT TT Huyện ủy Văn Chấn 500.000
341 341 19/12 Đ.c Hoàng Minh Tiến - GĐ Sở TTTT 2.000.000
342 342 19/12 Đ.c Phan Bá Hùng - Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh 1.000.000
343 343 19/12 Đ.c Vũ Thị Thùy Hương - Ủy viên UBKT TU 1.000.000
344 344 19/12 Đ.c Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên UBKT TU 500.000
345 345 19/12 Đ.c Lê Tiến Dũng - Ban Nội chính TW 1.000.000
346 346 19/12 Đ.c Nguyễn Hồng Quy - Ủy viên UBKT TU 300.000
347 347 19/12 Đ.c Nguyễn Quốc Toản - Phó BT TT Huyện ủy Trấn Yên 1.000.000
348 348 19/12 Đ.c Chế Huy Ba - Phó Ban Tuyên giáo TU 500.000
349 349 19/12 Đ.c Giàng A Vừ - Phó BT TT Huyện ủy MCC 1.000.000
350 350 19/12 Đ.c Đỗ Văn Nghị - Phó BT TT Thành ủy Yên Bái 500.000
351 351 19/12 Không tên 1 200.000
352 352 19/12 Không tên 2 500.000
353 353 19/12 Không tên 3 100.000
354 354 19/12 Không tên 4 300.000
355 355 19/12 Không tên 5 100.000
356 356 19/12 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  60.000.000
357 357 19/12 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20.000.000
358 358 19/12 Tỉnh đoàn Yên Bái 10.000.000
359 359 20/12 Sở Công Thương 20.000.000
360 360 20/12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 15.000.000
361 361 20/12 Sở Giao thông, Vận tải tỉnh 40.000.000
362 362 21/12 Sở Nội vụ 15.000.000
363 363 21/12 Ban quản lý các khu công nghiệp 20.000.000
364 364 21/12 Sở Tư pháp 10.000.000
365 365 21/12 Văn phòng UBND tỉnh 20.000.000
366 366 22/12 Báo Yên Bái 15.000.000
367 367 23/12 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 10.000.000
368 368 23/12 Sở xây dựng tỉnh 20.000.000
369 369 23/12 Cục quản lý thị trường 20.000.000
370 370 23/12 Thanh tra tỉnh 20.000.000
371 371 23/12 Sở Y tế 150.000.000
372 372 23/12 Sở Giáo dục và Đào tạo 35.000.000
373 373 26/12 Sở Tài chính 20.000.000
374 374 26/12 Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái 20.000.000
375 375 26/12 Sở Khoa học và Công nghệ 10.000.000
376 376 26/12 Ban Dân vận Tỉnh ủy 15.000.000
377 377 26/12 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 20.000.000
378 378 26/12 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 15.000.000
379 379 26/12 Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái 20.000.000
380 380 26/12 Sở Nông nghiệp và PTNT 20.000.000
381 381 26/12 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  4.910.000
382 382 30/12 Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh 35.000.000
383 383 30/12 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 15.000.000
384 384 30/12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 20.000.000
385 385 06/12 CDCS AGRIBANK CN Bắc Yên Bái 44.287.340
386 386 21/12 Ban Nội chính Tỉnh ủy 15.000.000
387 387 22/12 Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái 10.000.000
388 388 22/12 Công ty TNHH NN MTV xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái 30.000.000
389 389 22/12 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái 10.000.000
390 390 23/12 Tòa án tỉnh Yên Bái 20.000.000
391 391 23/12 Văn phòng Cục thống kê tỉnh 10.000.000
392 392 24/12 Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái 10.350.000
393 393 27/12 Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái 4.285.000
394 394 27/12 Quỹ Thiện tâm 1.500.000.000
395 395 27/12 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 15.000.000
396 396 27/12 Cục thuế tỉnh Yên Bái 15.000.000
397 397 27/12 Hoàng Thị Hương TP Vũng Tàu 30.000.000
398 398 28/12 Văn phòng Cục thuế tỉnh Yên Bái 10.000.000
399 399 28/12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái 25.000.000
400 400 29/12 Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái 15.000.000
401 401 29/12 Sở Tài nguyên và Môi trường 20.000.000
402 402 29/12 Công an tỉnh 100.000.000
403 403 30/12 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường 2.024.000
404 404 31/12 Lãi DDA 238.047
405 405 31/12 MTTW phân bổ kinh phí tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn 240.000.000
406 406 31/12 MTTW phân bổ kinh phí hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 300.000.000
407 407 30/12 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bắc Yên Bái 100.000.000
408 408 31/12 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Yên Bái 100.000.000
         
B   MTTQ CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ 0
         

 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC Quỹ "Vì người nghèo" và nguồn lực xã hội hóa cấp tỉnh năm 2022

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
            TỈNH YÊN BÁI
      BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
   
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC
Quỹ "Vì người nghèo"tỉnh và chương trình an sinh xã hội năm 2022
 
 
   
 
 
    ĐVT: Đồng
STT Nội dung chi Số tiền
I Phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 8.478.000.000
1 Phân bổ hỗ trợ làm nhà ở cho 98 hộ nghèo 4.710.000.000
2 Phân bổ kinh phí hỗ trợ 07 học sinh thuộc hộ nghèo nhân dịp
khai giảng
3.500.000
3 Hỗ trợ 05 hộ nghèo phát triển sản xuất 75.000.000
4 Hỗ trợ tặng quà cho 6.654 lượt hộ nghèo nhân các ngày lễ lớn như: Tết Nguyên đán, 18/11… 3.679.500.000
5 Hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 10.000.000
II Phân bổ thực hiện chương trình an sinh xã hội  500.000.000
1 Phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để mua máy tính xách tay trang bị cho các trường thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, trước mắt để tổ chức dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời sử dụng số thiết bị này để cho học sinh thuộc hộ nghèo mượn khi tham gia học tập, học tập trực tuyến (từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái). 500.000.000
     
     
Cộng 8.978.000.000
BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h