Tin Hoạt động >> Phong trào

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU về Tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản

13/03/2023 10:41:26 Xem cỡ chữ Google
Xác định ý nghĩa quan trọng của tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản là hữu hạn, không tái tạo và là nguồn lực to đối với sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên; quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 50-NQ/TU; Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 30/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; thường xuyên tổ chức các hoạt động, vận động, huy động nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản; Tuyên truyền về tình trạng khai thác, sử dụng nước không có giấy phép, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; Công tác quản lý hoạt động khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tình trạng ô nhiễm môi trường, xe chở quá khổ, quá tải. Phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường. Khai thác gỗ trái phép, phát rừng làm nương rẫy, đốt rừng; vận động nhân dân đồng thuận trong tham gia công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, huyện.v.v... Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp đã đăng tải, biên tập hơn 100 tin, bài trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh, Trang fanpage Mặt trận Yên Bái tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TU gắn với hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50 - NQ/TU gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh, phong trào hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi đảm bảo vệ sinh môi trường, Nhân dân tự nguyện hiến hàng trăm nghìn m2 đất; ủng hộ số tiền gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn; đào và xây mới 736 hố rác; nạo vét trên 1.200 km cống, rãnh; xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233 km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Đến nay các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số lượng 54.000 phiếu. Kết quả có trên 92,7% người được lấy ý kiến đánh giá chất lượng môi trường sống của tỉnh khá tốt; người dân đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn với  tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng 69 %; người dân mong muốn chính quyền địa phương giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải sinh hoạt với tỷ lệ 50,2%; cải thiện chất lượng nước mặt (ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch…), chất lượng nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt) với tỷ lệ: 41,4% ; giải quyết vấn đề ô nhiễm do nước thải sinh hoạt với tỷ lệ: 39,1%.

MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức tôn giáo duy trì 02 mô hình điểm “Tổ chức Tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, bà con giáo dân và nhân dân tại khu dân cư, các mô hình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua tuyên truyền, vận động ý thức, nhận thức của bà con giáo dân được nâng lên và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và có những hoạt động cụ thể trong việc chống ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải. Điển hình như mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại thôn Đồng Vật, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, mô hình khu dân cư thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Phối hợp duy trì 03 Chùa cảnh tiên tiến tại thành phố Yên Bái; tranh thủ các Đại đức, Sư cô, truyên truyền, vận động, kêu gọi và hướng dẫn phật tử tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm đốt hương, vàng mã tại nơi thờ tự và trong gia đình, vận động người thân qua đời đi hoả táng, không chặt cây, bẻ cành; đổ rác đúng nơi quy định, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy trình không làm ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 676 tổ tự quản về môi trường do MTTQ thành lập tại các thôn, tổ dân phố hoạt động với các nội dung: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không thả rông gia súc, gia cầm, không để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật khác phóng uế nơi công cộng; không làm chuồng, nhốt gia súc, gia cầm gần nhà, giữ vệ sinh khu vực nhà ở; không vứt rác, xác động vật, đổ nước, đổ rác thải ra các dòng chảy, vỉa hè, lòng đường và những nơi công cộng làm mất vệ sinh ô nhiễm môi trường. Đến nay nhiều mô hình tự quản về môi trường  đã phát huy được hiệu quả như: mô hình “Tổ tự quản bảo vệ Môi trường”  tại thôn Nong, xã Phù Nham,  thị xã Nghĩa Lộ;  thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái;  thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Lục Yên; thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên…

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 01 cuộc giám sát công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Lục Yên; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia góp ý kiến đối với 03 dự thảo: Văn bản của ỦBND tỉnh thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê - tan đến năm 2030; Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2024; Kế hoạch quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thu gom, xứ lý chất thải nhựa trôi nổi trong môi trường. Phối hợp tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội: đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo “Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Qua giám sát và phản biện, các đề xuất, kiến nghị của đoàn giám sát với chính quyền và các đơn vị có liên quan, các ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp với các ngành, địa phương về kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 50- NQ/TU có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là cấp cơ sở. Một bộ phận người dân trình độ hạn chế, chưa có ý thức, trách nhiệm trong khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nước, khoáng sản.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung thực hiện: (1) Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”; Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 30/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (2) Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023. Phát động, hướng dẫn triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt" trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các xã đã công nhận nông thôn mới và dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm 2023. (3) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát việc tuyên truyền triển khai thực hiện và cụ thể hóa chủ trương của Đảng; việc triển khai thực hiện nghị quyết số 50-NQ/TU; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như: Khoáng sản, đất đai, khai khoáng; các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu./.

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h