Tin Hoạt động >> Phong trào

Đại Đồng : Nâng cao chất lượng nông thôn mới nâng cao

21/03/2023 10:48:30 Xem cỡ chữ Google
Xác định “xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, năm 2020, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTN, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình tiếp tục phát huy nội lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư thực hiện xây dựng NTM nâng cao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại Đồng là một xã vùng thấp của huyện Yên Bình. Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.584,55 ha, trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 2.268,34 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 1.272,58 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 43,64 ha. Tổng số hộ trên địa bàn xã là 900 hộ với 3.320 khẩu, xã có 5 thôn với 7 dân tộc gồm Kinh; Tày; Nùng, Dao; Cao Lan, Thái, Mường trong đó dân tộc Kinh chiếm 85% còn lại dân tộc khác chiếm 15%;  nhân dân sinh sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi, thuỷ sản, bán buôn, bán lẻ hàng tạp hóa, chế biến lâm sản, dịch vụ du lịch, vận tải vận hàng hoá...

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Đại Đồng đã đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy những lợi thế để đạt được kết quả vượt bậc, toàn diện: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh; kinh tế nông nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực, đã quy hoạch và phát triển được các sản phẩm chủ lực của xã; sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025) giảm còn 5,89%; xã Đại Đồng được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã xác định “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của các chủ thể trong việc tham gia thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mớitiếp tục được quan tâm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú; tổ chức các buổi tuyên truyền miệng về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao cho đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các chi hội đoàn thểngười có uy tín trong cộng đồng các thôn về vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, sự tham gia của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng các cụm panô tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở trung tâm xã và trung tâm các thôn. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng chỉ đạo, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và của huyện về xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, vận động nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí không có sự hỗ trợ của nhà nước như: Tham gia đóng góp công lao động, kinh phí để xây dựng, chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị của các nhà văn hóa thôn; tham gia thực hiện các nội dung để hoàn thành tiêu chí về Môi trường.

 

 Quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã Đại Đồng tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, xác định rõ lộ trình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi; thực hiện các tiêu chí không có sự hỗ trợ của nhà nước như: đóng góp công lao động, kinh phí để xây dựng, chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa thôn; tham gia hoàn thành tiêu chí về môi trường... Hiện tại, kinh tế nông nghiệp của xã Đại Đồng đã phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét. Xã đã xây dựng được vùng trồng cây ăn quả có múi với diện tích 46 ha; triển khai cấp chứng chỉ rừng FSC với 2.056,44 ha; xây dựng mô hình liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Gỗ Keo huyện Yên Bình với diện tích 71,6 ha. Xã đã có sản phẩm OCOP Cá ngão sấy Hương Lý được Hội đồng thẩm định tỉnh đánh giá công nhận đạt 3 sao và được giới thiệu đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Trong phát triển chăn nuôi, xã Đại Đồng tập trung phát triển theo hướng hướng hóa; vận động nhân dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh. Hiện tại, toàn xã Đại Đồng có 325 hộ chăn nuôi gia súc; 10 cơ sở chăn nuôi hàng hóa (trong đó có: 2 mô hình nuôi gà 500 con; 1 mô hình nuôi dê 30 con; 3 mô hình nuôi 50 lợn thịt; 2 mô hình nuôi lợn nái kết hợp 30 lợn thịt).

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, xã Đại Đồng cũng rất coi trọng phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công, kinh doanh, dịch vụ. Do đó, đã luôn tạo điều kiện cho các hộ dân đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến gắn với vùng nguyên liệu của địa phương. Hiện tại, trên địa bàn xã Đại Đồng đã thành lập được 1 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình; 4 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng; 3 hợp tác xã phát triển du lịch, dịch vụ nông nghiệp; 32 tổ hợp tác phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp tổng hợp, chế biến, kinh doanh đồ gỗ rừng trồng… Kinh tế có bước phát triển đã góp phần nâng bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã năm 2022 lên 47,6 triệu đồng/năm. Đồng thời, tạo điều kiện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng thực hiện ngày càng tốt hơn các mục tiêu xây dựng NTM tại địa phương. Đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn xã Đại Đồng đã được bê tông hóa. Xã đã xây dựng được nhà văn hóa  khang trang có sức chứa 200 người; sân hoạt động thể dục thể thao rộng hơn 5.700 m2; 5/5 thôn đã có nhà văn hóa thôn và khu thể thao rộng từ 200 – 500 m2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96 %; tỷ lệ thôn, bản đạt chuẩn văn hóa năm đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 92%. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát...

Có thể nói, từ một xã thuần nông, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đến nay diện mạo xã Đại Đồng đã bước sang một trang mới với điện, đường, trường, trạm được đầu tư, Nhà văn hóa thôn được trang bị cơ sở vật chất tốt, có wifi, tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao là điều ai cũng mừng.

Để phấn đấu đạt mục tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025, thời gian tới, MTTQ và các cấp chính quyền, đoàn thể xã Đại Đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền tập trung phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo thêm việc làm mới cho người lao động; tăng cường thực hiện tốt các chương trình y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác vệ sinh môi trường. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện các giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở....

                                                       

      

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h