Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Nông Thị Kim Cúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 tại thành phố Yên Bái

15/05/2023 02:38:26 Xem cỡ chữ Google
Chiều 12/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2023 (Chương trình phối hợp số 09).

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Thị Kim Cúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Tiến Đỗ - Trưởng Công an Thành phố; đồng chí Đỗ Minh Huấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái cùng các đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 – 2023.

10 năm qua, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phương;  tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không mê tín dị đoan và bài trừ tệ nạn xã hội.. nêu cao tinh thần tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông và cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi vi phạm pháp luật” tại cộng đồng dân cư.Qua đó tạo động lực thúc đẩy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, được đông đảo quần chúng đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. 

Về công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay, Công an thành phố duy trì có hiệu quả 96 mô hình phòng, chống tội phạm. Mặt trận Tổ quốc thành phố duy trì 119 tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Hội phụ nữ thành phố xây dựng các mô hình, câu lạc bộ “Chia sẻ”; “Phụ nữ chồng, con không nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”; “Phụ nữ với pháp luật”; “Cha mẹ phòng, chống ma túy” thu hút nhiều thành viên tham giav.v… Hội cựu chiến binh thành phố xây dựng được 3.815 mô hình điển hình tiên tiến, gia đình cựu chiến binh gương mẫu không mắc ma túy, tệ nạn xã hội và được duy trì thường xuyên.

Kết quả thực hiện chương phối hợp đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền lực lượng công an - MTTQ, các tổ chức thành viên trên địa bàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đ/c Nông Thị Kim Cúc cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa, quà cho ông Trần Ngọc Hiến - Trưởng ban hành giáo giáo họ Âu Lâu - mô hình điển hình về An ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thành phố đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030)  và tặng Giấy khen của UBND thành phố cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 – 2023./.

Đỗ Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h