Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Chủ tịch MTTQ tỉnh đi cơ sở nắm tình hình nhân dân tại các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải

24/05/2023 08:28:27 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy, ngày 24/5/2023 đồng chí Giàng A Tông Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi cơ sở nắm tình hình nhân dân tại các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Quang cảnh buổi nắm tình hình tại xã La Pán Tẩn

 

Quang cảnh buổi nắm tình hình tại xã Chế Cu Nha

 

Tại các buổi làm việc đồng chí đã Thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và biển đảo quê hương; nắm tình hình kinh tế, xã hội địa phương; việc tuyên truyền giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn; hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân; tình trạng tảo hôn... 

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các xã cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân chủ động sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; yêu cầu cán bộ, nhất là người đứng đầu cần sâu sát cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, để giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân./.

Đỗ Nhu

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h