Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Phường Nguyễn Phúc, Quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng mô hình khu dân cư hạnh phúc góp phần cùng thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng Đô thị loại II

21/09/2023 09:14:05 Xem cỡ chữ Google
Phường Nguyễn Phúc nằm ở phía Tây của thành phố Yên Bái, với diện tích tự nhiên là 1,42 km2, dân số 2.145 hộ với 7.334 khẩu, có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm khoảng 12%; lao động tự do chiếm khoảng 48%, mặt bằng kinh tế chung của người dân ở mức trung bình khá. Với điều kiện thực tế của phường Nguyễn Phúc, việc thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kết quả điều tra hộ nghèo năm 2020 là 26 hộ nghèo, bằng 1,21%, tập trung nhiều ở các tổ dân phố Phúc Xuân, Phúc Tân, Phúc Yên, Phúc Sơn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao là do: một số hộ dân không có đất canh tác, thiếu tư liệu sản xuất; một số hộ do già yếu neo đơn, ốm đau, bệnh tật kéo dài…., bên cạnh đó, một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí ngô Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy Phường Nguyễn Phúc tham gia ngày cuối tuần cùng dân

Bám sát Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, Đảng uỷ phường Nguyễn Phúc đã xây dựng kế hoạch hành động, chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phường, các chi bộ tổ dân phố tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện gắn với việc triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân hằng năm.

Xác định mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo là vấn đề quan trọng, thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; là điều kiện cần thiết để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX đã đề ra. Vì lẽ đó, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương nói chung, phường Nguyễn Phúc nói riêng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, cùng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn phường, công tác giảm nghèo của địa phương đã đạt được kết quả tích cực: Từ 26 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,21% năm 2020, đến nay đã giảm còn 5 hộ nghèo, bằng 0,023%; so với kế hoạch giao hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao, về đích trước hạn (Hiện nay, Nguyễn Phúc là một trong những xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trên địa bàn thành phố). Để đạt được kết quả đó, là do cấp uỷ, chính quyền phường Nguyễn Phúc đã thực sự thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhóm giải pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, đó là:

(1) Hằng năm, căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, Kế hoạch giảm nghèo, Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên phụ trách địa bàn theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện; chỉ đạo UBND, Ban chỉ đạo giảm nghèo phường khảo sát thực trạng đối với từng hộ nghèo để xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công cho từng cá nhân, tổ chức đoàn thể phụ trách trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên (có địa chỉ cụ thể).

(2) Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh với các phong trào thi đua như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ; phong trào “Xây dựng gia đình năm không, ba sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” ; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của các tổ chức đoàn thể… Đặc biệt là phát huy vai trò của người dân trong việc chủ động, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, phường Nguyễn Phúc có 21 hộ nghèo được giúp đỡ thoát nghèo bền vững và không có hộ nghèo phát sinh, không có hộ tái nghèo.

(3) Triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, thông qua các hình thức như: hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ tìm việc làm, tư vấn việc làm; hỗ trợ phương tiện lao động; hỗ trợ cây con, giống… Thông qua việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã hỗ trợ cho 23 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, 15 hộ thoát nghèo, với số tiền trên 2 tỷ đồng để giải quyết việc làm và phát triển kinh tế gia đình. Địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa (trên 50 triệu đồng ) để hỗ trợ mua cây, con giống và các phương tiện lao động như máy may, phương tiện đi lại….; đã giúp cho hộ nghèo có vốn và phương tiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

(4) Quan tâm chỉ đạo chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội cho người nghèo, cụ thể:

- Đối với những hộ nghèo thuộc nhóm tiêu chí tiếp cận y tế: Đảng ủy phường đã chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo với thời gian từ 2 năm đến 5 năm sau thoát nghèo (đã hỗ trợ cho 6 trường hợp với số tiền huy động trên 20 triệu đồng).

- Đối với những hộ nghèo là đối tượng người già neo đơn, người tâm thần không nơi nương tựa, địa phương thực hiện giải pháp hỗ trợ đưa đi khám chữa bệnh, chăm sóc y tế; hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng với mức 300.000 đồng trở lên theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Đối với người nghèo trong độ tuổi lao động, được tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm; tư vấn định hướng đào tạo nghề, mở rộng sinh kế, tạo việc làm cho lao động nghèo.

- Đối với hộ nghèo khó khăn về nhà ở, địa phương đã chủ động rà soát, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo nâng cấp nhà ở kiên cố. Năm 2020, 2021, hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà cho 04 hộ nghèo, tổng trị giá 131 triệu đồng.

Để có kinh phí thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa phương đã khơi dậy và phát huy trách nhiệm cộng đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, cùng với sự giúp đỡ của Tổ công tác 278 phụ trách phường và Nhân dân trên địa bàn, đã huy động xã hội hóa với giá trị trên 120 triệu đồng (bằng tiền và hiện vật, trực tiếp trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo); đóng góp quỹ vì người nghèo bình quân mỗi năm gần 40 triệu đồng.

Với những cách làm và hiệu quả đã đạt được ở phường Nguyễn Phúc trong công tác giảm nghèo, gắn với xây dựng mô hình hạnh phúc trong những năm qua, địa phương đúc rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một làCần có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng và áp dụng có hiệu quả mô hình sáng kiến kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững của địa phương; triển khai thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ dịch vụ xã hội cơ bản thiếu hụt cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm và thu nhập ổn định, thụ hưởng đầy đủ, thuận lợi các chính sách giảm nghèo, nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng mô hình tổ dân phố hạnh phúc.

Hai là, hộ nghèo là chủ thể của công tác giảm nghèo, vì vậy cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; thay đổi cách nghĩ, cách làm, thói quen của người nghèo, từ đó phát huy tinh thần tự lực, tự trọng và chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trước khi xây dựng kế hoạch, kịch bản trong công tác giảm nghèo, cần điều tra, khảo sát kỹ để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của mỗi hộ nghèo, để đảm bảo kế hoạch giảm nghèo, sát thực tế, được thực hiện đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Bốn là, đồng thời với các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cũng cần quan tâm ưu tiên chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Năm là, tranh thủ vận động các nguồn lực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, nhất là vai trò của các thành viên tổ công tác 278 phụ trách địa phương; kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài  địa bàn phường giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị máy móc; tạo công ăn việc làm để người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giầu chính đáng.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo, gắn với xây dựng mô hình hạnh phúc tại phường Nguyễn Phúc trong những năm qua, bằng những kinh nghiệm và những giải pháp phù hợp, là cơ sở để địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện trong thời gian tới trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, gắn với chỉ tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề góp phần quan trọng xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hành phúc, đô thị loại II trực thuộc tỉnh./.

Kim Tuyến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h