Tin Hoạt động >> Chính trị

Một số kết quả nổi bật trong đổi mới và nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở

04/01/2024 09:47:27 Xem cỡ chữ Google
Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tôc, hàng năm MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của việc nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội như phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hình thức, thông qua các kênh thông tin để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, kịp thời chuyển tải, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh.

Cử tri huyện Yên Bình nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội được tăng cường với nhiều kênh khác nhau như:

Phát huy vai trò của cán bộ MTTQ các cấp là báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín tiêu biểu, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, các vị trong Hội đồng tư vấn của mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tư vấn cấp huyện và tổ tư vấn ở các cơ sở thường xuyên báo cáo tình hình nhân dân, phản ánh ý kiến nhân dân qua hệ thống MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở cơ sở. Tại cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân công 01 đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực tham gia Báo cáo viên cấp tỉnh; 01 đồng chí chuyên viên tham gia cộng tác viên dư luận của tỉnh; việc nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội của Mặt trận tỉnh chủ yếu thông qua kênh tiếp xúc cử tri, qua phản ảnh của Mặt trận, các đoàn thể xã hội ở khu dân cư và trực tiếp xuống tận địa bàn dân cư để tiếp cận và nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội.

Tăng cường công tác nắm tình hình và phản ánh ý kiến của Nhân dân gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, qua công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại kỳ họp lần thứ 5,6 Quốc Hội khóa XV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 12, 14 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân, trong đó có 3.584 ý kiến phát biểu, 80% ý kiến được trả lời tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 856 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có trên 45.180 lượt cử tri và Nhân dân tham dự Hội nghị, trong đó có 3.584 ý kiến phát biểu, 80% ý kiến được trả lời tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tiếp nhận và chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết: Đã tiếp nhận 11 đơn thư; trong đó chuyển 09 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có văn bản trả lời công dân; tổ chức 01 đoàn công tác trực tiếp nắm tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Văn Yên. Tham gia đầy đủ công tác tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh vào ngày 15 hằng tháng.

Phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong công tác nắm tình hình nhân dân; cùng với việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì có hiệu quả trang thông tin điện tử tỉnh và đẩy mạnh hoạt động Fanpage MTTQ các cấp đến nay 9 huyện, thị, thành phố, 173 xã, phường, thị trấn và 1.358 Ban công tác mặt trận có trang Fanpage đã tạo thành hệ thống thông tin kịp thời, chính xác, tiếp cận rộng rãi, nhanh chóng đến mọi thành phần, tầng lớp nhân dân.

 

Đến nay, phần lớn các vấn đề mà Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời, điển hình như: Việc giải quyết đền bù của các hộ dân tại các thôn Giàng La Pán, Tà Ghênh, Mù Thấp và Mù Cao thuộc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Đoàn Công tác giám sát đã nắm tình hình và làm việc trực tiếp với UBND huyện Trạm Tấu và một số đơn vị liên quan: UBND xã Bản Mù; Công ty TNHH Xây lắp Trường Thành. Đồng thời gặp gỡ, trao đổi và nắm tình hình với các hộ dân tại các thôn Giàng La Pán, Tà Ghênh, Mù Thấp và Mù Cao. Qua triển khai giám sát và làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan và đối chiếu các văn bản báo cáo làm việc của các cơ quan, đơn vị nêu trên, Đoàn giám sát nhận thấy trong quá trình giải quyết đền bù, chính quyền xã Bản Mù và các ban, ngành, đoàn thể của xã đã tích cực trong công tác tuyên truyền về chính sách của nhà nước khi thu hồi đất. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng liên quan đã triển khai thỏa thuận mức giá đền bù với các hộ dân. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Trạm tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân, nhất là các hộ gia đình liên quan nằm trong phạm vi công trình Thủy điện. Kịp thời tuyên tuyền, giải thích cho các hộ dân hiểu và tiếp nhận các khoản tiền đền bù, đồng thời sớm tạo điều kiện để chủ đầu tư tiến hành xây dựng công trình thủy điện; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chỉ đạo giải quyết Đơn khiếu nại về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định tại Thôn Pha Trạc, Xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên;  đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình xem xét giải quyết Đơn đề nghị việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại Tổ 11, thị trấn Yên Bình… Hay việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, qua nắm tình hình Nhân dân và dư luận phấn khởi chương trình đã đóng góp tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân Yên Bái được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đến nay, phần lớn các vấn đề mà Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị giải quyết dứt điểm, đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân.

Hàng tháng, thông qua sinh hoạt chi bộ, các đồng chí được phân công đã báo cáo và đề xuất các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm và tiếp tục đề xuất kiến nghị giải quyết. Bên cạnh đó, từng cán bộ chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện, vấn đề quốc tế, trong nước, địa phương được dư luận xã hội quan tâm; đề xuất các giải pháp xử lý và định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng -an ninh của địa phương. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường nghiên cứu lý luận về các cơ chế hình thành dư luận xã hội để tham mưu định hướng dư luận xã hội đạt hiệu quả; bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng hết sức quan tâm đến việc phản bác những thông tin sai sự thật, không rõ nguồn gốc.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình Nhân dân dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận, thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là: Tiếp tục hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cùng cấp kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất; Tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin báo chí của địa phương, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn.

Hai là: Trao đổi, thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và cử tri.

Ba là:  Cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền, kế hoạch tổ chức các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền. Đặc biệt là cung cấp tài liệu để Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bốn là, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tập trung công tác tuyên truyền miệng thông qua các vị ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộngđồng để làm công tác tuyên truyền ở địa bàn dân cư và nắm bắt tình hình nhân dân.

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h