Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Đại hội đại biểu điểm MTTQ Nghĩa Lộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

05/01/2024 01:35:45 Xem cỡ chữ Google
Ngày 4/1/2024, Đại hội đại biểu MTTQ xã Nghĩa Lộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu mục đích đã đề ra. Đây là đại hội cấp cơ sở được MTTQ thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã Nghĩa Lộ và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ chính trị của địa phương và 5 chương trình nội dung hành động và 13 chỉ tiêu của MTTQ xã khóa VI, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao.

Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, thực hiện tốt vai trò của MTTQ  trong tham gia xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam. Nhờ đó, đến nay 9/9 thôn xã đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, bằng 100%; 100% tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa; xã có 9/9 thôn đạt thôn văn hoá; 96% gia đình đạt gia đình văn hóa, gia đình đạt gia đình Hạnh Phúc. Tỷ lệ hộ gia đình có đủ các công trình hợp vệ sinh đạt gần 96%. 100% con em được đến lớp đến trường đúng độ tuổi, xã duy trì phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS. 100% các thôn có quỹ khuyến học, khuyến tài. MTTQ xã đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và các chương trình an sinh xã hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị được triển khai sâu rộng tới hội viên và toàn thể nhân dân.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền , hoạt động giám sát phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm thực hiện tốt.

          Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong phương thức tổ chức, hoạt động của nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 3 mục tiêu tổng quát, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 chương trình hành động. Phấn đấu đến năm 2029 90% đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trở lên được tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết , chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, các chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; mỗi năm có 2 hộ nghèo được giúp đỡ, thoát nghèo, 4 hộ nghèo được giúp đỡ làm mới, sửa chữa nhà; 100% thôn đạt tiêu chí thôn văn hóa; 95% gia đình trở lên đạt gia đình văn hóa; hàng năm 90% ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ…

          Với chủ đề “Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – phát triển”. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 37 đồng chí tham gia ủy ban MTTQ xã khóa mới. Đ/C Phạm Thị Thanh An tái đắc cử chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng bầu 8 Đại biểu đi dự đại hội MTTQ xã Nghĩa Lộ lần thứ nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Một số hình ảnh Đại hội

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h