Tin Hoạt động >> Chính trị

Lục Yên đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng

25/01/2024 10:49:45 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023, Huyện ủy Lục Yên đã chủ động xây dựng và ban hành 17 kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy...

Cán bộ xã Khánh Hòa tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông.

Tân Phượng là xã vùng cao, cách trung tâm huyện 32 km. Toàn xã có 5 thôn với 440 hộ, 1.997 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Dao chiếm tới 93,35%, dân tộc Tày 5,61%. Với đặc thù địa phương, thời gian qua, Tân Phượng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thuần - Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng cho biết: "Ban Chấp hành Đảng bộ xã thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành mọi chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 15/12/2022 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương…”.
 
Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân Tân Phượng đã chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Năm 2023, toàn xã gieo cấy 100 ha lúa, 116 ha ngô, đạt 100% kế hoạch; gieo trồng 2,23 ha lạc, 5,82 ha khoai lang, 35,2ha sắn, vượt kế hoạch đề ra; nhân dân cả 5 thôn hiến đất và đóng góp kinh phí làm 3 km đường giao thông nông thôn... 
 

 

"Năm 2023, đã có 39 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy được quán triệt triển khai thực hiện. Huyện ủy Lục Yên đã chủ động xây dựng và ban hành 17 kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; sơ kết, tổng kết 14 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án đảm bảo quy định, tiến độ đề ra...” - đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên cho biết.

 
Xác định "tư tưởng không thông vác bình tông cũng nặng", thời gian qua, Huyện ủy Lục Yên đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện; kết quả xây dựng nông thôn mới; các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... đến cán bộ, đảng viên.
 
Đặc biệt, huyện đã thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trên mạng Internet, các trang fanpage "Đất ngọc Lục Yên”, "Trang thông tin điện tử”, fanpage, nhóm Zalo của các đoàn thể từ huyện đến cơ sở… và trên các nhóm Zalo "Bí thư Đảng ủy xã”, "Tuyên giáo Lục Yên”, "Báo cáo viên cấp ủy huyện”, "Ban chỉ đạo 35 huyện” và 24 nhóm Zalo của 24 Đảng ủy xã, thị trấn. Các xã, thị trấn đã chỉ đạo thành lập các fanpage, nhóm Zalo của cấp ủy, của các chi bộ, thôn, đoàn thể… nhanh chóng chuyển tải thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Lục Yên thường xuyên quan tâm phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ báo cáo viên và lãnh đạo các ban, ngành của huyện. 
 
Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Yên cho biết: Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền  các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo ban hành 10 hướng dẫn tuyên truyền và các văn bản có liên quan đến công tác tuyên giáo. Các cơ quan tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng làm công tác tuyên truyền trên địa bàn đã đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng Internet, mạng xã hội.
 
Đơn cử, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, Trường trung cấp Nghề, các trường THPT và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho  cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đã có 1.572/1.607 công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia, đạt 97,8%; trong đó có 1 điểm trực tiếp với 200 giáo viên 3 trường THPT: Hoàng Văn Thụ, Hồng Quang, Mai Sơn... tham gia.
 
Hay như trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quy chế, quy định và chương trình công tác hằng năm; thực hiện tốt các nội dung theo Quy định 16-QĐ/TU về văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc 5 khâu đột phá và các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, toàn huyện có 543 mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
  
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng đã giúp Lục Yên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong tổng số 42 chỉ tiêu chủ yếu Huyện ủy Lục Yên xác định, có 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu vượt tiến độ. 
 
Cụ thể như: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 61.025 tấn, vượt 5,6% kế hoạch; 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, vượt 200% kế hoạch; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.636,5 tỷ đồng, bằng 107,6% kế hoạch, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.470 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2022; giảm 1.650 hộ nghèo, bằng 107,7% kế hoạch... 
 
Thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, Huyện ủy Lục Yên sẽ tổ chức kịp thời các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
 
"Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên các cấp tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cấp ủy phụ trách xã trong công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, từ đó, tham mưu kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, đề án trên địa bàn...” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Tiến Hưng cho biết thêm. 
 
Thành Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h