Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

20/02/2024 04:17:33 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 116 ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2023”, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GS, PBXH, MTTQ tỉnh đã tăng cường phối hợp thực hiện với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác GS,PBXH; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phát huy quyền làm chủ, vai trò tự quản của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vừng mạnh... Trong năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 279 cuộc GS, trong đó: cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 31 cuộc, cấp xã 243 cuộ; MTTQ đã phối hợp, tham gia với các ngành GS 481 cuộc, trong đó: cấp tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 11 cuộc giám sát; cấp huyện 141 cuộc; cấp xã 329 cuộc. Nội dung GS tập trung vào những vấn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: việc xử lý đơn đề nghị giải quyết đền bù của các hộ dân tại các thôn: Giàng La Pán, Tà Ghênh, Mù Thấp và Mù Cao thuộc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu; việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án, công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải; việc minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho cá nhân và hộ gia đình.. Phát huy vai trò tại cơ sở, Ban Thanh tra ở 173/173 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tiến hành 187 cuộc GS và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng  tiến hành 228 cuộc GS. Qua hoạt động GS, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những kiến nghị với Trung ương và tỉnh về những vấn đề còn hạn chế trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Đồng thời, giúp chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động quản lý điều hành, để từ đó có các biện pháp chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở. Qua GS cũng cho thấy việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chính sách hỗ trợ đã được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với công tác PBXH, trong thời gian qua, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp chính quyền các cấp đề nghị cung cấp các văn bản cần xin ý kiến PBXH của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tích cực triển khai công tác PBXH, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong năm 2023 MTTQ tỉnh tổ chức PBXH đối với 2 dự thảo văn bản, gồm: Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái ban hành “Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Qua tổ chức các hội nghị phản biện đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của các vị ủy viên Uỷ ban MTTQ, thành viên Hội đồng tư vấn, các cá nhân tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với công tác PBXH.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 116 ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động GS, PBXH đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương để lựa chọn nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm GS trong năm; đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành gửi Dự thảo cuả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia ý kiến PBXH trước khi trình UBND, HĐND ban hành các văn bản, nghị quyết”.

Đình Quý - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h