Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình Một nhiệm kỳ nhìn lại

02/05/2024 10:01:26 Xem cỡ chữ Google
Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, MTTQ huyện và cơ sở phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành có liên quan tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước... Ngoài ra, MTTQ thường xuyên nắm tình hình lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để kịp thời đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết phù hợp.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao tặng cây, con giống nhằm hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện Yên Bình  đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hướng về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia là dấu ấn nổi bật của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua. Điển hình là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu, thu hút người  dân hưởng ứng, tham gia. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng địa bàn dân cư…thực hiện tốt phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” với trên 750 buổi, gần 10.000 lượt cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức tham gia kiên cố hóa được trên 400 km đường GTNT, cuộc vận động “Xây dựng mô hình 6 không 6 sạch69/177 thôn, tổ được lựa chọn mô hình “thôn, tổ dân phố 6 không 6 sạch”; 6.023 hộ được lựa chọn xây dựng hộ gia đình “6 không, 6 sạch”, với đội ngũ tuyên truyền viên được 948 thành viên; phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” đã chủ trì triển khai  06 Mô hình điểm về phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình ở các thôn, tổ dân phố tại 06 xã, thị trấn, qua đó đã có nhiều mô hình hiệu quả và trở thành phong trào rộng khắp về xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong 5 năm qua, Nhân dân tích cực đóng góp, hiến trên 213.834,0m² đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng với tổng giá trị trên 27,24 tỷ đồng, trên 43.000 ngày công lao động, đặc biệt trong việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế và Dự án cải tạo đường liên xã Yên Bình - Bạch Hà - Vũ Linh.

Từ những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao tỷ lệ khu dân cư, gia đình văn hóa; Đến năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 87,7%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 83,1%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn và cuộc sống của hai vợ chồng trên 70 tuổi chỉ trông vào 3 sào ruộng, song khi nghe cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động hiến đất để làm đường thì gia đình ông Vi Minh Thư ở thôn Trại Máng, xã Vũ Linh đã đồng thuận hiến gần 300 m2 đất cùng nhiều cây cối, hoa màu để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng làm tuyến đường liên xã Vũ Linh - Bạch Hà.

Ông Thư bộc bạch: "Khi Nhà nước có chủ trương làm con đường này, gia đình tôi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động. Tôi thấy việc mở rộng, nâng cấp đường là rất tốt, nên tôi tự nguyện hiến đất để không những thuận lợi cho chúng tôi mà còn cả con cháu sau này”.

Thông qua Cuộc vận động đã góp phần cùng toàn huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 17/160 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 02/02 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện Yên Bình được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2023.

MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, các chương trình, đề án phát triển kinh tế tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao; xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng; vận động đoàn viên, hội viên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Giai đoạn 2021-2023 đã thành lập mới 44 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 114 hợp tác xã, 280 tổ hợp tác, tiêu biểu như Hợp tác xã chè Hương Lý, Hợp tác xã Cựu chiến Binh Hán Đà, Hợp tác xã Bưởi đặc sản Đại Minh…Đặc biệt duy trì 01 làng nghề đan rọ Tôm Đồng Tâm xã Phúc An với 123 hộ gia đình, trên 200 người tham gia.

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái, của Huyện ủy Yên Bình về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, MTTQ huyện Yên Bình đã chủ trì thành lập được 06 tổ hợp tác, 354 mô hình tổ tự quản, trong đó có 124 mô hình tổ tự quản tiêu biểu, 71 mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc (vượt chỉ tiêu đề ra). Hoạt động của tổ tự quản đã phát huy hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự quản của Nhân dân,

 

 

 "Con đường được mở rộng từ 3m lên 5m đã giúp việc đi lại của người dân dễ dàng hơn, vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi, người dân lại hăng hái trồng thêm hoa, chăm sóc vườn bưởi tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho con đường. Ai cũng vui mừng vì đó là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng NTM” - ông Trần Văn Hiệp - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, Yên Bình chia sẻ niềm vui của thôn khi hoàn thành công trình mở rộng 630m đường liên thôn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình, Ông  Bàn Văn Thêm - cho biết: nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động tới các xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, người dân đã phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được xây dựng và củng cố vững chắc; đời sống người dân từng bước khởi sắc, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”. 

 

Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được các cấp huy động và tiếp nhận được trên 6,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 231 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 4 tỷ đồng; thăm hỏi đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 950 triệu đồng; tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo dịp tết Nguyên Đán hằng năm với số tiền trên 800 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 07 mô hình phát triển kinh tế, tạo sinh kế với số tiền 109 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó trên 296 triệu đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội  đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến hết năm 2023 giảm còn 4,52%. 

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa - thôn Khe Ngang, xã Yên Thành nhiều năm là hộ nghèo. Năm 2023, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là MTTQ huyện, chị được hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Chị phấn khởi: "Tôi rất hạnh phúc khi có căn nhà kiên cố để yên tâm ổn định cuộc sống. Tôi cảm ơn sự quan tâm của MTTQ các cấp và các tổ chức, đoàn thể đã luôn chia sẻ, động viên, hỗ trợ, quan tâm chăm lo đến những hộ nghèo như chúng tôi”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các ban ngành, cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đã thu được kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận xã hội trong việc mua sắm ưu tiên sử dụng hàng Việt. Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” được Ủy ban MTTQ huyện phát động, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên. Qua đó đã phát huy sức mạnh sáng tạo của đoàn viên, hội viên và các các tầng lớp Nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Đoàn kết sáng tạo” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Song song với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ huyện Yên Bình còn triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp được đổi mới về nội dung và hình thức, phối hợp tổ chức 385 hội nghị tiếp xúc cử tri tại 24/24 xã, thị trấn với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có trên 36.340 lượt cử tri và Nhân dân tham dự Hội nghị, trong đó có 1.844 ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng luật, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao 99,99%.

Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ trì 214 cuộc giám sát, tham gia phối hợp giám sát 275 cuộc, trong đó MTTQ huyện phối hợp giám sát được 93 cuộc. Qua giám sát đã kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc cho người dân. Phần lớn những kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời hợp lý, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Không chỉ chăm lo cho nhân dân, MTTQ các cấp huyện Yên Bình còn quan tâm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm góp phần khơi dậy trong đồng bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa, hướng về cội nguồn, gắn bó với gia đình, quê hương, dân tộc, khuyến khích đồng bào ta ở nước ngoài đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ, vật chất cho quê hương.

Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lương, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp giai đoạn 2021-2025, MTTQ các cấp trong huyện luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, phát huy vai trò tự quản, sáng tạo, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đồng thời, MTTQ các cấp sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h