Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Văn Yên hoàn thành việc giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp

18/03/2021 02:37:29 Xem cỡ chữ Google
Tính đến thời điểm này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, thôn bản, khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên đã tổ chức hoàn thành hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đã được thông qua tại các hội nghị hiệp thương và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng các cấp, đúng, đủ các bước, đúng quy trình, khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật định.

Thông qua hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Văn Yên đã giới thiệu 8 ứng cử tham gia Đại biểu HĐND cấp tỉnh, 70 ứng cử tham gia HĐND cấp huyện và 1.117 ứng cử tham gia HĐND cấp xã. Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có tâm, có tầm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc dân chủ, khoa học, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng nhân dân, có uy tín và được nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền về những điểm mới, những quy định mới trong công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo cho mọi cử tri ở địa phương nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, để chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Huyện ủy Văn Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thành lập các tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế, tiểu ban giải quyết, khiếu nại, tố cáo, tiểu ban tuyên truyền để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h