Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Lục Yên: Hiệp thương lần hai, thỏa thuận lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

18/03/2021 02:52:30 Xem cỡ chữ Google
Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; về những người không được ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND theo quy định tại Điều 37, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Đồng thời báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua danh sách những người được giới thiệu để Hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (vào ngày 5/2/2021) đã thống nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 người,  gồm thuộc cơ quan cấp huyện 19 đại biểu, ở địa phương 16 đại biểu. Số lượng được giới thiệu ứng cử là 92 người.

Sau khi thông báo phân bổ, Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, đơn vị tham gia ứng cử theo quy định.

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết tán thành thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 86 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lục Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 6 người so với Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Hội nghị cũng bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư đối với những người được giới thiệu 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h