Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Đổi mới, nâng cao chất lượng, giám sát, phản biện xã hội

20/02/2023 03:12:32 Xem cỡ chữ Google
Với mục tiêu góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân, thời gian qua, công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai, thu được những kết quả tích cực.

Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, trong năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân được MTTQ các cấp tỉnh quan tâm thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực, được thực hiện đúng quy trình, quy định, không để xảy ra điểm nóng, tồn đọng kéo dài, vượt cấp.

Năm 2022, MTTQ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân, tham gia hòa giải ở cơ sở, phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư của MTTQ các cấp năm 2022. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định.

Công tác giám sát của MTTQ tỉnh Yên Bái và các đoàn thể đã được phát huy hiệu quả hơn khi MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tham gia vào các hoạt động giám sát cùng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, nhất là hoạt động giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Năm qua, MTTQ tỉnh Yên Bái đã chủ trì thực hiện, hoàn thành các nội dung giám sát, bao gồm giám sát công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Lục Yên; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn huyện Văn Yên; giám sát các sở, ban, ngành trong việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri và nhân dân tại kỳ họp HĐND…

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở 173 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Yên Bái thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai công tác phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản về các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2022. Tiêu biểu, MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức 2 Hội nghị phản biện trực tuyến của UBTƯ MTTQ Việt Nam tại điểm cầu tỉnh Yên Bái về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều nội dung góp ý đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận trong quá trình góp ý và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh Yên Bái sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các cơ quan báo chí trong tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h