Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Mù Cang Chải: Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

14/04/2021 03:54:03 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 14/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai và Hội nghị cử tri lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 54 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Với cơ cấu gồm: Dân tộc thiểu số 40,7%, nữ chiếm 40%; trẻ tuổi chiếm 52,3%, ngoài Đảng chiếm 11% và tái cử là 20,3%. Về thành phần: Khối Đảng 13 người, khối chính quyền 17 người, Mặt trận 1 người, tổ chức thành viên Mặt trận 4 người, doanh nghiệp 1 người, lực lượng vũ trang 3 người, các đơn vị sự nghiệp 4 người và các xã, thị trấn 11 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện các bước của quy trình bầu cử như: Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri,….đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h