Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Nghĩa Lộ thống nhất danh sách 48 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã

16/04/2021 02:07:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai và Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 48 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã.  

Với cơ cấu gồm: Dân tộc thiểu số 22 người bằng 45,8 %, nữ 17 người đạt 35,4%; trẻ tuổi dưới 40 là 20 người bằng 41,1%, tôn giáo 2 người bằng 4,2%, ngoài Đảng chiếm 5 người bằng 10,4%. 

Về thành phần, khối Đảng 10 người, khối chính quyền 8 người, Mặt trận và các đoàn thể 4 người, lực lượng vũ trang 3 người, Doanh nghiệp 1 người, các thành phần khác 18 người…

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các khu vực bỏ phiếu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về ngày bầu cử vào ngày 23/5 tới./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h