Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

12/09/2017 08:31:10 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, hoạt động và công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng , công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong những tháng đầu năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Kế hoạch làm 356 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh

Trong những tháng đầu năm 2016, công tác tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể. Đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tăng cường phối hợp phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì việc vận động 100% đồng bào Mông ăn chung một tết vào dịp tết Nguyên đán của dân tộc, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Tết, lễ hội; công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy được nhân dân thực hiện tốt, người dân vùng cao đã đưa người thân đi chữa bệnh ở các cơ sở y tế, không để người chết ở trong nhà lâu ngày, các hủ tục lạc hậu trong việc tang và việc cưới dần được xóa bỏ. Cuộc vận động Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa rộng khắp thể hiện sức sống bền vừng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việc vận động “Quỹ vì ngưòi nghèo” và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức các cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm vận động sự ủng hộ, chia sẻ của các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ.

Trong 9 tháng năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Kế hoạch làm 356 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc (100 nhà); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (200 nhà); Quỹ Thiện Tâm (40 nhà); và Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam (10 nhà); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái (6 nhà).

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, MTTQ các cấp tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ với số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tổ chức vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại của hạn hán, xâm nhập mặn và thủy sản chết hàng loạt với số tiền ủng hộ trên 455 triệu đồng.

Cùng với đó, nhiệm vụ MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân tộc - tôn giáo và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò tiêu biểu của những người có uy tín trong dân tộc tôn giáo.

Trong thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” .

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các sở, ban, ngành của tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc. Triển khai, hướng dẫn và phối hợp tố chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khư dân cư kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Tập trung đẩy nhanh tiến độ làm nhà đại đoàn kết năm 2016, phối hợp với các đơn vị tài trợ và các địa phương để làm và bàn giao 354 nhà đại đoàn kết đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Nắm bắt tình hình nhân dân, triển khai thực hiện các Đề án về vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, xây dựng các mô hình tuyên tuyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư...;Theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng. Tiếp tục triển khai nội dung vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h