Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc

12/09/2017 08:38:59 Xem cỡ chữ Google
Đa dạng hóa các hình thức tập hợp tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Văn Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Vui văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Giàn Dầu 2, xã Mỏ Vàng.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn của đất nước.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất và cây cối hoa màu trên đất, tích cực tham gia ngày công làm các công trình phúc lợi công cộng.

Lĩnh vực giáo dục, vận động các gia đình, đặc biệt là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho con em ra lớp đúng độ tuổi, tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo về quần, áo, chăn ấm và đồ dùng học tập. Trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia hoạt động giám sát về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, vận động phụ nữ trong độ tuổi không sinh con thứ 3, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống…

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ chính trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ huyện thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các đoàn thể đã ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các tổ chức hội. Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện có 22.564 hội viên, Hội Nông dân có 19.456 hội viên, Hội Cựu chiến binh có 4.910 hội viên... Đối với cấp cơ sở, 100% xã, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Các xã, thị trấn còn duy trì 314 tổ hòa giải, 342 tổ an ninh nhân dân, 1.502 tổ tự quản, 313 hòm thư tố giác tội phạm, 313 điểm tạm trú, tạm vắng... giải quyết kịp thời các ý kiến của người dân, không để xảy ra khiếu kiện gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự”.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện còn tham gia các hoạt động giám sát các công trình được đầu tư và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phối hợp với HĐND và UBND huyện, tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đây, đã tổng hợp các kiến nghị của cử tri, gửi tới các cấp, các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết theo quy định.

Do thực hiện tốt phương châm “Gần dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân”, bởi vậy, uy tín của MTTQ được nâng lên, góp phần thắt chặt mối đoàn kết các dân tộc. Bình xét năm 2016, toàn huyện có 26.391 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 79,6%; 218/ 312 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 70%.

Để tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động với các tổ chức thành viên; mở rộng các hình thức tuyên truyền, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống định canh, định cư, khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... góp phần xây dựng Văn Yên ngày thêm giàu đẹp.

Theo Thạch Phong ( Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h