Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gồm 9 tiêu chí

02/08/2022 10:25:36 Xem cỡ chữ Google
Tại Quyết định số 1218/QĐ - UBND ban hành ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành gồm 9 tiêu chí. Cụ thể là: 1 - Quy hoạch; 2 - Giao thông; 3 - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4 - Điện; 5 - Y tế - Văn hóa - Giáo dục; 6 - Kinh tế; 7 - Môi trường; 8 - Chất lượng môi trường sống; 9 - An ninh trật tự - Hành chính công.

UBND tỉnh giao các sở, ngành được giao hướng dẫn, đánh giá các tiêu chí căn cứ chức năng quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025 trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 nếu có vấn đề mới phát sinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) tổng hợp, đôn đốc các sở, ngành phụ trách tiêu chí xây dựng hướng dẫn thực hiện theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu của các địa phương xây dựng huyện NTM nâng cao; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao hằng năm theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của các sở, ngành tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của cấp huyện trên địa bàn theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Thu Nga

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h