Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Phong trào

Bản Tát lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

12/12/2022 10:13:24 Xem cỡ chữ Google
- Với mục tiêu tạo động lực để xã Nà Hẩu được công nhận xã NTM vào năm 2023, thời gian qua, thôn Bản Tát đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân với những cách làm hay, sáng tạo đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, thôn Bản Tát hoàn thành và được công nhận thôn NTM đúng kế hoạch

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Văn Yên công nhận thôn Bản Tát, xã Nà Hẩu đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022.

Thôn Bản Tát có 101 hộ với 547 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Hơn 10 năm trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo ở Nà Hẩu cao, nhận thức của người dân về xây dựng NTM còn hạn chế, tư duy canh tác lạc hậu. 

 

Ông Vàng A Su - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác MT thôn Bản Tát cho biết: Do đặc thù là thôn đặc biệt khó khăn, để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân về xây dựng NTM, thôn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn NTM. Chi bộ, thôn đã ban hành nghị quyết, kiện toàn Ban Phát triển thôn; chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra". 

 

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, Ban Phát triển thôn đã tập trung vận động nhân dân tích cực chăm sóc, bảo vệ vùng nguyên liệu quế sạch an toàn; vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, thôn đã phát triển được 300 ha quế, 5 ha cây ăn quả, thành lập được 1 hợp tác xã nuôi cá tầm, 2 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô trên 10 con. 

 

Kinh tế phát triển, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, mỗi hộ dân trong thôn đã đóng góp gần 300 ngàn đồng/hộ để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. 

 

Nhờ đó đến nay, thôn đã bê tông hóa được trên 4 km đường giao thông liên thôn, ngõ xóm với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; bê tông hóa trên 6 km kênh mương nội đồng với tổng kinh phí 560 triệu đồng; xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 850 triệu đồng.

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, ý thức giữ gìn môi trường cũng được Ban Phát triển thôn đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu 100% số đường trục thôn, ngõ, xóm, nhà văn hóa thôn, hộ gia đình được vệ sinh sạch sẽ, thôn thường xuyên tuyên truyền nhân dân phân loại và xử lý rác thải đảm bảo theo quy định.

Các hộ dân trong thôn đã có ý thức thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải ngay tại hố rác gia đình: rác thải hữu cơ thì làm thức ăn cho gia súc, ủ phân bón; một số rác thải khác được xử lý bằng cách chôn lấp, tiêu hủy theo quy định; xây dựng 3 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, rộng mở tạo điều kiện thúc đẩy giao thương hàng hóa, mở ra cuộc sống mới cho người dân ở thôn bản đặc biệt khó khăn này.

Bằng việc phát huy nội lực của nhân dân, tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, từ năm 2011 - 2022, thôn Bản Tát đã huy động được trên 7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 250 triệu đồng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong thôn Bản Tát đạt 39 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,89%. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân, thôn Bản Tát đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM, được UBND huyện Văn Yên công nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2022. 

Lê Thanh

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h