Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Phong trào

Phong Dụ Thượng nhiều mô hình cụ thể học và làm theo Bác

02/08/2023 09:06:19 Xem cỡ chữ Google
- Đến nay xã Phong Dụ Thượng đã có 47 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; trong đó tập thể gồm 20 mô hình, cá nhân 27 mô hình

Lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên trao đổi với nhân dân thôn Bản Lùng về phát triển kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU của Huyện ủy Văn Yên về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã xây dựng Kế hoạch số 29 phát động phong trào thi đua; xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy giao mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng ít nhất 2 mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Ông Lò Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm, Đảng ủy xã phân công cụ thể các chi, đảng bộ tập trung quán triệt nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chi bộ để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhờ đó, đến nay xã đã có 47 mô hình điển hình tiên tiến; trong đó tập thể gồm 20 mô hình, cá nhân 27 mô hình".

Mô hình đạt kết quả nổi bật như: mô hình chăn nuôi gia súc kết hợp trồng rừng của ông Ngô Văn Trường, thôn Làng Chạng; mô hình chăn nuôi gia cầm trên 1.000 con của ông Mai Hồng Hà, thôn Làng Than; mô hình Hợp tác xã Nam Hà; mô hình thu mua quế vỏ của bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Làng Chạng; mô hình chăn nuôi bò của ông Triệu Tiến Lâm, thôn Thượng Sơn; mô hình trồng rừng và thu mua quế vỏ ông Triệu Tòn Pú, thôn Khe Mạng; mô hình lắp đặt camera an ninh tại các thôn của đồng chí Trưởng Công an xã; mô hình chăn nuôi bò của ông Ngô Văn Thành, thôn Làng Chạng…

Việc nhân rộng các điển hình này đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đến nay, xã đã quy hoạch và phát triển diện tích trồng quế 3.530 ha; trong đó diện tích cho khai thác là 2.660 ha, giá trị thu nhập từ cây quế bình quân mỗi năm trên 4 tỷ đồng; diện tích lúa nước 2 vụ 295 ha, diện tích ngô 315 ha; diện tích cây hàng năm khác 65 ha. Toàn xã phát triển được 21 mô hình chăn nuôi quy mô tập trung theo Nghị quyết 69, qua đó, đưa tổng giá trị chăn nuôi địa bàn xã năm 2022 đạt trên 8 tỷ đồng.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 34 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,76%; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 90,5%; xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phát hiện, giới thiệu và khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, đoàn thể.

Thanh Tân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h