Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Chính trị

Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu lan tỏa hình ảnh “công bộc của nhân dân”

08/03/2024 02:18:32 Xem cỡ chữ Google
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu đã xây dựng những điển hình, mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực thực sự là “công bộc của nhân dân”.
Trên cơ sở các tiêu chí cụ thể của mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chất lượng công việc, tính gương mẫu, Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, lựa chọn và đăng ký xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Bám sát kế hoạch của Huyện ủy về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó lồng ghép việc triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Đảng ủy đã phân công cụ thể các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các ban, cơ quan, đơn vị giúp đỡ từng tập thể, cá nhân xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Đồng chí Phạm Đăng Khoa - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu cho biết: Hằng năm, Đảng ủy đều đưa tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến vào chương trình công tác của Đảng ủy, của các chi bộ để quán triệt cho cán bộ, đảng viên năm bắt thực hiện và đây chính là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm.
Vì vậy, trong thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị. Công tác tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến được chú trọng thông qua các trang Zalo, fanpage của các ban, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc để chia sẻ những bài viết phản ánh cách làm hay, hiệu quả, những gương người tốt để định hướng dư luận xã hội và tạo sự lan tỏa. 
 
Qua xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 4 chi bộ với 48 đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ công tác đề ra. 
 
Cụ thể, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, đề án và chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy Đảng các cấp; chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định... Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong khối chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. 
 
Trong triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; thực hiện việc xây dựng 1 mô hình, 2 điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, luôn gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân... 
 
Huyện đoàn Trạm Tấu đã triển khai tốt nhiều hoạt động, phong trào của tuổi trẻ, nhất là những hoạt động trong "Ngày cuối tuần cùng dân". 
 
Đồng chí Lò Văn Tuất - Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu cho biết: Thực hiện xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp đội ngũ cán bộ có cơ hội học tập, rèn luyện. Qua đó, thời gian qua, Huyện đoàn đã triển khai tốt các hoạt động, phong trào của tuổi trẻ Trạm Tấu như: thành lập, duy trì có hiệu quả các mô hình thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố; duy trì có hiệu quả 49 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã; xây dựng thành công 2 mô hình thanh niên sáng tạo khởi nghiệp và phát động Phong trào "Mỗi thủ lĩnh Đoàn là một tấm gương sáng về phát triển kinh tế”… 
 
Nhận thức rõ việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tác động tới nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị như Bác đã nói: "Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền”. Vì vậy, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu luôn thống nhất nhận thức, nỗ lực thi đua, học tập làm theo những tấm gương điển hình trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trong công tác. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực thực sự là "công bộc của nhân dân”. 
 
Thành Trung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h